TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu Rating Kuruluşlarına Reformlarla Yanıt Verelim
TÜRKONFED Kadının Olmadığı Yerde Demokrasi Olmaz
Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi 3 Toplantısı Samsunda düzenleniyor
İKV İstanbul AB Bilgi Merkezi ve TÜRKONFED AB Bilgi Köşesi Gümrük Birliği Sohbetleri - 21 Eylül 2016
TÜRKONFEDden KOBİlere Kurumsal Sosyal Sorumluluk Aşısı
UEAPME AB-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİDİR
Sivil Toplum Diyaloğu - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi 1-2 Eylül İstanbul
TÜRKONFEDden UEAPME ve Üyelerine Açık Mektup
STKlardan Tek Ses Tek Mesaj
TÜRKONFED Demokratik Rejimin Ön Koşulu Uzlaşmadır
Üye Federasyonlar
TURKONFED bölgesel haritası yükleniyor...