Bu bülteni görüntüleyemiyorsanız tıklayınız.
TÜRKONFED Hukuk Bülteni
TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEREDASYONU HUKUK e- BÜLTENİ | 01 Eylül 2022 Facebook Twitter LinkedIn Youtube
news
İdari Yargılamada Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Karar Verilmesinin Sonuçları
Uyuşmazlık Yönetimi || Beril Yayla Sapan ve Kardelen Özden
Giriş 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) 31. maddesinde, İYUK’ta hüküm bulunmayan hususlarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri...
news
İlaç Geri Ödeme Uygulamaları
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku || Dicle Doğan ve Fatma Sevde Tan
Hastaların tedavi masraflarının karşılanması için yürütülen bağış kampanyaları sokakta, internette, kahve almaya gittiğimiz kafelerde sürekli...
News

Patent ve Faydalı Modeller ve İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku || Selin Sinem Erciyas ve Zeynep Çağla Üstün

Bolar istisnası, 22 Haziran 2004 tarihinde 551 sayılı Patent KHK'sında yapılan değişiklikle Hukukumuza girmiş ve 10 Ocak 2017'de yürürlüğe giren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu'nda da korunmuştur. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 85/3(c) maddesi uyarınca, "ilaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test...

News

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon || Hande Hançar ve Baran Güney

Yasal düzenlemelere aykırı ve yanıltıcı nitelikte fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamlarının düzenlenmesi ve bu bağlamda haksız ticari uygulamalara karşı tüketicinin korunmasına yönelik yeni önlem ve düzenlemeler içeren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde...

News

Markalar ve Tasarımlar || Uğur Aktekin ve İrem Girenes Yücesoy

• Uygulamada hak sahiplerinin adres değişikliklerinin Kuruma bildirilmemesi nedeniyle belgelerin tebliğinde gecikmeler yaşanmaktaydı. • Belgelerin hak sahiplerine tebliğinde yaşanan soruna çözüm getirilmesi amacıyla Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yapılan düzenleme ile ilanen tebligat yapılması mümkün...

 
banner_top
ETKİNLİKLER
08 EYLÜL
Dijital Anadolu Canlı Yayınları
15 EYLÜL
KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi - Ankara Etkinliği
RAPORLAR
Pandemi Sonrasında Sektörel Büyüme Göstergeleri Raporu
Turkonfed Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı,
Beyoğlu, İstanbul
Tel: +90 212 251 73 00 | Fax: +90 212 251 58 77
info@turkonfed.com turkonfed.org
Üyelik ayarlarınızı değiştirmek için tıklayınız.