Bu bülteni görüntüleyemiyorsanız tıklayınız.
TÜRKONFED Hukuk Bülteni
TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEREDASYONU HUKUK e- BÜLTENİ | 23 Ekim 2020 Facebook Twitter LinkedIn Youtube
news
COVID-19’un Uyum Süreçlerine, İç ve Dış Soruşturmalara Etkisi
Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele || Filiz Toprak Esin
Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamayla[1] pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını, değişen çalışma koşulları ile...
news
Sosyal Ağ Sağlayıcılara Getirilen Veri Lokalizasyon Kuralları
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik || Begüm Yavuzdoğan Okumuş ve Direnç Bada
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik...
News

Uyuşmazlık Yönetimi || Beril Yayla Sapan , Asena Aytuğ Keser ve Melis Sılacı Korkmaz

2011 yılında yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 107. maddesi uyarınca alacaklılara, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, hukuki ilişkiyi ve asgari bir...

News

Markalar ve Tasarımlar || Güldeniz Doğan Alkan ve Ayşenur Çıtak

Arabuluculuk, 1 Ocak 2019’dan itibaren, parasal talep içeren ticari uyuşmazlıklar için zorunlu hale gelmiştir ancak bu değişikliğin uygulamaya etkisi belirsiz kalmıştır.Yakın tarihli bir Yargıtay kararına göre, parasal ve parasal olmayan talepler zorunlu arabuluculuğa tabi olmaksızın birlikte davaya...

 
banner_top
ETKİNLİKLER
27 EKİM
Anadolu Berber Dükkanı Sohbetleri Çevrim içi Buluşması
29 EKİM
Prof. Dr. İlber Ortaylı ile "Çağdaş Devlet Yapısı Yolunda Cumhuriyet Kazanımları"
RAPORLAR
COVID-19 İşletmelerin Toparlanma Süreci Raporu
Turkonfed Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı,
Beyoğlu, İstanbul
Tel: +90 212 251 73 00 | Fax: +90 212 251 58 77
info@turkonfed.com turkonfed.org
Üyelik ayarlarınızı değiştirmek için tıklayınız.