Bu bülteni görüntüleyemiyorsanız tıklayınız.
TÜRKONFED Hukuk Bülteni
TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEREDASYONU HUKUK e- BÜLTENİ | 29 Kasım 2023 Facebook Twitter LinkedIn Youtube
news
Turizm Amacıyla Konutların Kiralanmasına İlişkin Gelişmeler
Şirketler, Birleşme ve Devralmalar || Begüm Yavuzdoğan Okumuş & Yalçın Umut Talay
7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 2 Kasım 2023 tarihinde Resmi...
news
Reklam Kurulunun Erişim Engelleme Yetkisi Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon || Baran Güney & Göksu Ayçıl Altınok
Anayasa Mahkemesi, 27.10.2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 13.09.2023 tarihli ve 2022/70 E. ve 2023/152 K. sayılı kararıyla, 6502...
News

Rekabet || Begüm Yavuzdoğan Okumuş & Seda Takmaz

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)’un 4. maddesi; rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararları yasaklamaktadır. Rekabet hukukunda en ciddi rekabet ihlali olarak kabul edilen, rakipler arasında gerçekleşen fiyat tespiti, pazar paylaşımı, arz miktarının kısıtlanması,...

News

Şirketler, Birleşme ve Devralmalar || Görkem Bilgin & Edanur Atlı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Uygulama Tebliği”) 26 Aralık 2020 tarihinde değiştirilmiş ve birtakım zarar kalemlerinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar sermaye kaybı ve borca batık olma durumu bakımından yapılan hesaplamalarda...

News

Patent ve Faydalı Modeller || Selin Sinem Erciyas & Zeynep Çağla Üstün

Son zamanlardaki hukuki tartışmalarda, yapay zekâ tarafından üretilen buluşların patentlenebilirliği tartışmalı hale gelmiştir. Tarih boyunca yalnızca insanlar icatçı olarak kabul edilirdi ve bu kavramların kişilik ve entelektüel anlayışlarına dayanmaktadır. Ancak Güney Afrika ve Avustralya Federal...

News

Markalar ve Tasarımlar || Mutlu Yıldırım Köse, Baran Güney & Su Yücel

Önceki tarihli tescilli bir markanın, başka biri tarafından ticaret unvanı ve işletme adı olarak kullanılmasının ve tescilinin, ticaret unvanının ayrıca bir markasal kullanımının bulunmadığı durumlarda, marka hakkına tecavüz yaratıp yaratmadığı, hem 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) hem de...

 
banner_top
ETKİNLİKLER
06 ARALIK
İş Dünyası ve İnsan Hakları Eğitimi - İstanbul
08 ARALIK
TÜRKONFED 100.Yıl Zirvesi - Ankara
RAPORLAR
KOBİLER İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM REHBERİ
Turkonfed Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı,
Beyoğlu, İstanbul
Tel: +90 212 251 73 00 | Fax: +90 212 251 58 77
info@turkonfed.com turkonfed.org
Üyelik ayarlarınızı değiştirmek için tıklayınız.