Bu bülteni görüntüleyemiyorsanız tıklayınız.
TÜRKONFED Hukuk Bülteni
TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEREDASYONU HUKUK e- BÜLTENİ | 26 Mart 2024 Facebook Twitter LinkedIn Youtube
news
Yargıtay’ın Yabancı Tahkim Kararlarına İlişkin Tenfiz ve İptal Davalarında Kamu Düzeni Kavramına Güncel Yaklaşımı
Uyuşmazlık Yönetimi || Asena Aytuğ Keser ve Kardelen Özden
Genel anlamda kamu düzeni, bir memlekette kamu hizmetlerinin iyi yapılmasını, devletin emniyet ve asayişini ve kişiler arasındaki münasebetlerde huzur...
news
Yapay Zeka Doğru Söylüyor Mu?
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon || Hande Hançar ve Baran Güney
Teknolojik gelişmelerin ticari reklamların oluşturulma ve tüketicilere sunulma şekillerinde çeşitlilik gösterdiğinin farkında olan Reklam Kurulu...
News

Patent ve Faydalı Modeller || Selin Sinem Erciyas ve Beste Turan

Çin mahkemeleri tarafından verilen ve standarda esas patentlere (“SEP”) ilişkin yargılamaların taraflarının birbirlerine karşı farklı ülkelerde dava açmalarını önleyen ihtiyati tedbir kararları (anti-suit injunctions, (“ASI”)), bu yargılamalarda “mahkemenin yetkisi hususunu” öne çıkaran tartışma...

News

Rekabet || Begüm Yavuzdoğan Okumuş ve Seda Takmaz

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) işgücü piyasalarına yönelik rekabet ihlalleri nedeniyle ilki 2021 yılında olmak üzere birbiri ardına başlattığı soruşturmalar oldukça yankı uyandırdı. İnovasyona dayalı teknoloji şirketlerinden oluşan 32 teşebbüs hakkındaki soruşturma sonucunda soruşturma kapsamındaki...

News

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku || Dicle Doğan ve Ece Ataseven

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu (“1262 sayılı Kanun”) ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nundaki (“3359 sayılı Kanun”) klinik araştırma hükümlerinde değişiklik yapılmasını öngören Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik...

News

Fikri Mülkiyet , Markalar ve Tasarımlar || Uğur Aktekin, Utku Süngü ve Bilge Ayperi Kemer

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 21.12.2022 tarihli ve 2021/5302 E., 2022/9311 K. sayılı kararında bölge adliye mahkemesinin, davacının 44. sınıfta kullanımını ispat edemediği “M...” markasının, davaya konu yeniden tescil ettirilmek istenen “M...” marka başvurusu açısından davacıya müktesep hak...

 
banner_top
ETKİNLİKLER
RAPORLAR
Türkiye için Bir Rekabetçilik Endeksi 2023
Turkonfed Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı,
Beyoğlu, İstanbul
Tel: +90 212 251 73 00 | Fax: +90 212 251 58 77
info@turkonfed.com turkonfed.org
Üyelik ayarlarınızı değiştirmek için tıklayınız.