Bu bülteni görüntüleyemiyorsanız tıklayınız.
TÜRKONFED Hukuk Bülteni
TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEREDASYONU HUKUK e- BÜLTENİ | 22 Mayıs 2020 Facebook Twitter LinkedIn Youtube
news
Sigorta Sözleşmeleri COVID-19 Salgınına Nasıl Cevap Veriyor?
Sigorta ve Reasürans || Pelin Baysal ve Ilgaz Önder
Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde görülmeye başlanan ve aynı tarihte Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınına...
news
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Yargı Yolu
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon || Begüm Yavuzdoğan Okumuş ve Selin Başaran Savuran
İdareler tarafından verilen kararların yargısal denetimi şüphesiz kararı veren kurumlar da dahil olmak üzere herkesin ihtiyaç duyduğu bir konudur ve...
News

İş Hukuku || Beril Yayla Sapan ve Asena Aytuğ Keser

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Değişiklik Kanunu ile i)...

News

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku || Dicle Doğan ve Fatma Sevde Tan

Covid-19 pandemisi nedeniyle, klinik araştırmalar sırasında katılımcılarının haklarının, güvenliğinin ve sağlığının korunmasını sağlamak için birtakım tedbirler alınmasına gerek duyulmuştur.Bu kapsamda, Avrupa ilaç Ajansı (EMA) tarafından 20 Mart 2020 tarihinde COVID-19 (Koronavirüs) pandemisi...

News

Markalar ve Tasarımlar || Uğur Aktekin ve Berrin Dinçer Özbey

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 18.11.2019 tarih, 2019/359 E. ve 2019/7279 K. sayılı kararında önceki tarihli marka sahibinin markasının herhangi bir anlamı olmayan, orijinal ve ayırt ediciliği yüksek bir ibare olmasını ve tanınmışlık düzeyinin yüksekliğini dikkate alarak sonraki tarihli marka...

 
banner_top
ETKİNLİKLER
28 MAYIS
Dijital Anadolu&DDM Canlı Yayını
29 MAYIS
B4G&DCube Döngüsel Ekonomi Buluşması: Döngüsel Mekanlar
RAPORLAR
TÜRKONFEDBIZ
Turkonfed Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı,
Beyoğlu, İstanbul
Tel: +90 212 251 73 00 | Fax: +90 212 251 58 77
info@turkonfed.com turkonfed.org
Üyelik ayarlarınızı değiştirmek için tıklayınız.