Bu bülteni görüntüleyemiyorsanız tıklayınız.
TÜRKONFED Hukuk Bülteni
TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEREDASYONU HUKUK e- BÜLTENİ | 07 Haziran 2022 Facebook Twitter LinkedIn Youtube
news
Menkul Satış Sözleşmelerinde Türk Lirası Cinsinden Ödeme Yapma Yükümlülüğü Getirildi
Şirketler, Birleşme ve Devralmalar || Görkem Bilgin ve Cansu Akbıyıklı
Dövizle İşlem Yapma Yasağı Hakkındaki Önceki Düzenlemeler Cumhurbaşkanlığının 12 Eylül 2018 tarihli 85 Sayılı Kararı (“Karar”) ile, “Türkiye’de...
news
Anayasa Mahkemesi’nin Çalışanların Yazışmalarının Denetlenmesine İlişkin Son Kararı
İş Hukuku || Beril Yayla Sapan ve Kardelen Özden
Anayasa Mahkemesi, 28 Aralık 2021 tarihli ve 2018/34548 başvuru numaralı kararı[1] ile, işveren tarafından çalışanların WhatsApp adlı mesajlaşma...
News

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 01.04.2022 tarih ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Reklam Kurulu tarafından mevzuata aykırı ticari reklamlara karşı...

News

Patent ve Faydalı Modeller ve Patent, Marka, Tasarım ve FM Tescilleri || Selin Sinem Erciyas

TRIPS madde 31’in bir yansıması olarak önce mülga 551 Sayılı KHK madde 99’da sonra yürürlükteki Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) madde 129 ve devamında düzenlenen “zorunlu lisans” kurumu ülkemizde uzun yıllar uygulama alanı bulmamıştır.

News

Markalar ve Tasarımlar ve Patent, Marka, Tasarım ve FM Tescilleri || Zeynep Seda Alhas ve Baran Güney

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) tarafından Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 6/1 maddesi uyarınca gerçekleştirilen benzerlik değerlendirmesinde genel olarak karşılaştırılan işaretlerin uzun ya da kısa olmasının, işaretler arasındaki farklılıkların ortalama tüketici tarafından fark...

 
banner_top
ETKİNLİKLER
08 HAZİRAN
İşimi Yönetebiliyorum Projesi Eğitimi - Van
14 HAZİRAN
İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi - Zonguldak Çalıştayı
RAPORLAR
Girişimde Kadın Gücü Araştırma Raporu
Turkonfed Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı,
Beyoğlu, İstanbul
Tel: +90 212 251 73 00 | Fax: +90 212 251 58 77
info@turkonfed.com turkonfed.org
Üyelik ayarlarınızı değiştirmek için tıklayınız.