Bu bülteni görüntüleyemiyorsanız tıklayınız.
TÜRKONFED Hukuk Bülteni
TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEREDASYONU HUKUK e- BÜLTENİ | 25 Ocak 2023 Facebook Twitter LinkedIn Youtube
news
İnternet Sitelerinin Hukukumuzda Korunması
Markalar ve Tasarımlar || Uğur Aktekin ve Havva Yıldız
Giriş Geçtiğimiz yıllar içerisinde internet, bilgiye erişim ve paylaşım temel fonksiyonlarının ötesinde tüm dünyayı birbirine bağlayan bir nitelik...
news
Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğünde Gelişmeler
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik || Begüm Yavuzdoğan Okumuş ve Yalçın Umut Talay
Veri sorumlularının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca Veri...
News

Şirketler, Birleşme ve Devralmalar || Görkem Bilgin ve Latif Aktaş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Uygulama Tebliği”) Geçici Madde 1 düzenlemesinde yer alan sürenin uzatılmasını öngören Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 8 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

News

Patent ve Faydalı Modeller || Aysel Korkmaz Yatkın, Selin Sinem Erciyas ve Aysu Eryaşar

6769 sayılı Türk Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında bir patentin hükümsüzlük sebepleri, numerus clausus (sınırlı sayı) ilkesine göre sayılmıştır. Özellikle Avrupa Patent Ofisi (“EPO”) tarafından çok sayıda değerlendirmeye konu olan ve son yıllarda akademik çevrelerde sıklıkla tartışılan “makullük”...

News

İş Hukuku || Beril Yayla Sapan ve Kardelen Özden

İş Kanunu’nda öngörülen asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı ve idari para cezası tutarları her yılın başında güncellenmektedir. 2023 yılı için geçerli olan güncel tutarlar, 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

News

Sigorta ve Reasürans || Aysel Korkmaz Yatkın ve Kardelen Özden

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) 16. maddesinin 12. fıkrası uyarınca hakemler, çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Sigorta Tahkim...

 
banner_top
ETKİNLİKLER
10 ŞUBAT
İşletmelerde Dayanıklılık Eğitimi-Elazığ
14 ŞUBAT
Girişimde Kadın Gücü Eğitimi-Denizli
RAPORLAR
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kriz Yönetim Rehberi
Turkonfed Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı,
Beyoğlu, İstanbul
Tel: +90 212 251 73 00 | Fax: +90 212 251 58 77
info@turkonfed.com turkonfed.org
Üyelik ayarlarınızı değiştirmek için tıklayınız.