Bu bülteni görüntüleyemiyorsanız tıklayınız.
TÜRKONFED Hukuk Bülteni
TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEREDASYONU HUKUK e- BÜLTENİ | 29 Ocak 2024 Facebook Twitter LinkedIn Youtube
news
Devlet Malzeme Ofisi Alımlarına İlişkin Yeni İstisna
Şirketler, Birleşme ve Devralmalar || Dicle Doğan, Yalçın Umut Talay & Ece Ataseven
28 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 numaralı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile...
news
Sigorta Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Güncel Sorunlar
Sigorta ve Reasürans || Aysel Korkmaz Yatkın, Begüm Yavuzdoğan Okumuş, Yalçın Umut Talay & Kardelen Özden
Türkiye’de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin...
News

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon || Begüm Yavuzdoğan Okumuş, Yalçın Umut Talay & Göksü Ayçıl Altınok

Anayasa Mahkemesi, 10.01.2024 tarih ve 32425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 11.20.2023 tarihli ve 2020/76 E. ve 2023/172 K. sayılı kararıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da (“İnternet...

News

İş Hukuku || Beril Yayla Sapan & Kardelen Özden

İş Kanunu’nda öngörülen asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı ve idari para cezası tutarları her yılın başında güncellenmektedir. 2024 yılı için geçerli olan güncel tutarlar, 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

News

Patent ve Faydalı Modeller || Selin Sinem Erciyas, Zeynep Çağla Üstün & Beste Turan

Kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile kendilerine tanınmış patent haklarından yararlanmak isteyen ilaç patenti sahiplerinin, bu haklarından sağlıklı bir şekilde yararlanabilmeleri için doğru stratejiyi belirleyerek doğru zamanda doğru adımları atmaları büyük önem arz etmektedir. Zira Sınai...

News

Fikri Mülkiyet , Markalar ve Tasarımlar || Güldeniz Doğan Alkan & Cansu Evren

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesine kadar marka haklarına ilişkin olarak prosedürler, mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) ile yürütülmekteydi. Marka hakkının sona ermesi hallerinden olan “iptal” müessesi...

 
banner_top
ETKİNLİKLER
15 ŞUBAT
Yatırım Alternatifleri ve Risk Yönetimi - Kocaeli
20 ŞUBAT
İşimi Yönetebiliyorum Eğitimi - Kayseri
RAPORLAR
KOBİLER İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM REHBERİ
Turkonfed Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı,
Beyoğlu, İstanbul
Tel: +90 212 251 73 00 | Fax: +90 212 251 58 77
info@turkonfed.com turkonfed.org
Üyelik ayarlarınızı değiştirmek için tıklayınız.