Bu bülteni görüntüleyemiyorsanız tıklayınız.
TÜRKONFED Hukuk Bülteni
TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEREDASYONU HUKUK e- BÜLTENİ | 24 Şubat 2021 Facebook Twitter LinkedIn Youtube
news
Gelişmiş Ekonomi, İleri Hukuk ve İleri Demokrasi için 8 Başlıkta 80 Öneri

Ülkemizin hukuk ve demokrasi reformuna katkıda bulunmak için Daha İyi Yargı Derneği, 8 başlıkta 80 öneri oluşturarak Sayın Lütfi Elvan ve Sayın...
news
Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler
Şirketler, Birleşme ve Devralmalar || Görkem Bilgin
7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ("7262 Sayılı Kanun") 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı...
News

Şirketler, Birleşme ve Devralmalar || Görkem Bilgin

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik Tebliği") 26 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.

News

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku || Dicle Doğan ve Fatma Sevde Tan

İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı (“Program”) Türkiye’de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) tarafından ruhsatlandırılmış ve ulaşılabilir mevcut tıbbi ürünlerle tedavisi başarısız olmuş ciddi veya acil, hayatı tehdit edici bir hastalığı olan ve bu konuda düzenlenmiş klinik...

News

Markalar ve Tasarımlar || Uğur Aktekin ve Berrin Dinçer Özbey

Yargıtay’ın yakın tarihli bir kararında (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2 Temmuz 2020 tarih, 2019/5262 E., 2020/3449 K sayılı kararı), kısa markalar arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirilmiştir. Dava, 2017/139 Esas, 2017/411 Karar numarası ile Ankara 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi...

News

İş Hukuku || Beril Yayla Sapan, Asena Aytuğ Keser ve Kardelen Özden

COVID-19'un Türkiye'de görüldüğü ilk tarihten bu yana, kamu kurumları tarafından pandeminin çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve istihdamı sürdürmek amacıyla önemli tedbir ve kısıtlamalar yürürlüğe konulmuştur. Bu düzenlemeler arasında en kayda değer olanlardan biri de...

 
banner_top
ETKİNLİKLER
25 ŞUBAT
Dijital Anadolu 2021 Açılış Toplantısı
03 MART
Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar Buluşması
RAPORLAR
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gündem Raporu - 2: Kadın Kooperatifleri
Turkonfed Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı,
Beyoğlu, İstanbul
Tel: +90 212 251 73 00 | Fax: +90 212 251 58 77
info@turkonfed.com turkonfed.org
Üyelik ayarlarınızı değiştirmek için tıklayınız.