Ekonomik Kalkınma ve Sürdürebilirlik Komisyonu

Ekonomik Kalkınma ve Sürdürebilirlik Komisyonu
Komisyon Başkanı

Ozan DİREN
Ozan DİREN

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

BM’nin “SDG (Sustainable Developmet Goals)” (17 SKH-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) yaklaşımı, “küresel yeni gelişme teorisi” olarak üye ülkeler arasında bir uzlaşma oluşturmuş durumdadır. Bu kapsamda Türkiye de, 2002-2011 büyüme ve 2011-2018 yavaşlama dönemlerinden sonra 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’yla 2019-2023 dönemi için kendisine yeni bir ekonomik perspektif çizmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla, ülkemiz uluslararası konjonktürü ve SKH’ni de göz önünde tutarak resesyondan çıkış ve yeni bir büyüme trendi yakalamak durumundadır. Bu süreçte TÜRKONFED çalışmalarıyla aktif bir rol üstlenmelidir.

Paylaş: