Bölgesel Yapılanma ve Derinleşme Komisyonu

Bölgesel Yapılanma ve Derinleşme Komisyonu
Komisyon Başkanı

Ali EROĞLU
Ali EROĞLU

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Üye federasyonların “Kurumsal Kapasiteleri”nin geliştirilmesi, üye nezdinde TÜRKONFED’in tanınırlığının artması ve üye bağlılığının güçlendirilmesi, 26’ya ulaşan bölgesel federasyonlarda dernek sayısının artırılması. Federasyonların “Federasyon Yönetim El Kitabı’ndaki ilkeler çerçevesinde bölgelerinde ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeye katkıda bulunacak çalışmalar yapması, TÜRKONFED‘in 5K (Kadın, KOBİ, Kapsayıcılık, Kurumsal, Küresel) stratejik hedefleriyle uyumlu faaliyetler geliştirmesi hedeflenmektedir.

Paylaş: