İklim Dayanıklılığı

İklim Dayanıklılığı

Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun ev sahipliği yaptığı, TÜRKONFED’in yürütücüsü olduğu Connecting Business Initiative (CBi) Türkiye ağı, İş Dünyası İklim Dayanıklılığı (Business Climate Resilience) Projesi, özel sektörün iklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Proje ile iş dünyası örgütlerini ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlar bir araya getirilerek, çok paydaşlı diyalog, stratejik düşünme ortamı oluşturulmasına katkı sağlanacak. Bunun yanı sıra proje kapsamında iş dünyasının iklim krizi temelli afetlere yönelik farkındalığının artırılması için bir dizi etkinlik gerçekleştirilerek iklimsel risk yönetimi açısından geliştirilecek eğitim içeriği iş dünyası ile buluşturulacak. Proje ile pilot olarak seçilen Tarım, Gıda ve Su Sektörleri özelinde iklimsel risklerin yönetilmesi konusunda eğitim içerikleri geliştirilerek tedarik zincirlerinin iklim temelli afetlere yönelik direncinin artırılması için ihtiyaç analizleriyle araç setleri ve eğitim programları geliştirilecektir. 

Paydaşlar: TÜRKONFED, Hedefler için İş Dünyası, CBi 

Paylaş: