Küresel Ekonomide Yavaşlama, Kırılgan Toparlanma

Küresel Ekonomide Yavaşlama, Kırılgan Toparlanma

IMF, Nisan ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, hem 2018 hem de 2019’da ekonomik görünümün, beklentilerden daha iyi olduğu ancak ABD-Çin arasındaki ticari gerginliğin, Arjantin ve Türkiye’deki makroekonomik baskıların ve finansal sıkılaşmanın yanı sıra birçok etkenin 2019’un geri kalanı için beklentileri düşürdüğü ifade ediliyor.

IMF, Nisan ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, küresel ekonominin yavaşlamaya girdiğini, toparlanmanın ise istikrarsız olduğunu belirtti. Raporun önsözünde hem 2018 hem de 2019’da ekonomik görünümün, beklentilerden daha iyi olduğunu ancak ABD-Çin arasındaki ticari gerginliğin, Arjantin ve Türkiye’deki makroekonomik baskıların ve finansal sıkılaşmanın yanı sıra birçok etkenin 2019’un geri kalanı için beklentileri düşürdüğü ifade ediliyor.

IMF, 2019 küresel büyüme beklentisini önceki rapora göre 0,4 puan düşürerek %3,3’e indirirken, Türkiye için %0,4 olan 2019 yılı büyüme beklentisini de %2,5 daralma olarak revize etti. Öte yandan IMF’in 2019 ve 2020 için enflasyon tahminleri de %15,5 ve %14.

Küresel Ekonomik Görünüm raporuna göre, talepteki zayıflığı takip eden dış finansman koşullarındaki sıkılaşma ve sıkı ekonomik politikaların 2019’un başında da devam edeceği, Türkiye ekonomisinin 2019’un ikinci yarısından itibaren toparlanmaya başladığının öngörüldüğü belirtildi.

Enflasyonda Gıda Katılığı

Mart ayında açıklanan TÜİK verilerine göre, enflasyon şubat ayına göre %1,03 oranında arttı. Yıllık artış ise geçen aya göre 0,04 puan artarak %19,71’e yükseldi. Mart ayında aylık olarak en fazla artış gösteren kalem “sağlık” giderleri olurken (%3,48), “gıda fiyatları ve içecekler” kalemi de en fazla artış gösteren ikinci kalem oldu (%2,44). Gıda fiyatlarının önceki ay ivme kaybetmesine rağmen tekrar artışa geçtiği görülüyor.

Aylık olarak %1,58 oranında artan üretici fiyatlarında ise yıllık artış 0,05 puan artarak %29,64’e yükseldi. Üretici fiyatlarında aylık en fazla artış yine “enerji” grubunda (%3,10) gerçekleşirken “sermaye malı” grubu da ikinci en fazla artış yaşanan grup oldu (%1,59). Mart ayındaki gelişmeler enflasyonda aşağı yönlü ivmelenmenin henüz gerçekleşmediği ve enflasyonun aynı seviyelerde kalarak durağanlaştığına işaret ediyor.

Kaynak: TÜİK verilerinden hazırlanmıştır

Sanayi Üretiminde Daralmanın Hızı Yavaşladı

Ocak ayında TÜİK verilerine göre sanayi üretim endeksi %7,4 oranında daralmıştı. Şubat ayında ise sanayi üretim endeksinin geçen yıla göre %5,1 oranında daraldığı açıklandı.  İstanbul Sanayi Odası imalat sanayi PMI endeksi sonuçlarına göre Ocak, Şubat ve Mart aylarında endeks sırayla 44,2; 46,4 ve 47,2 seviyelerinde gerçekleşti. İmalat sanayi PMI endeksindeki toparlanma, sanayi üretiminde daralmanın hızının yavaşladığına işaret ediyor.

2018’in son çeyreğinde sanayi üretim endeksi 2017’nin son çeyreğine göre ortalama %7,7 oranında gerilemişti. 2019’un ilk çeyreğinde ise sanayi üretimindeki önceki yıla göre gerilemenin azaldı ve Ocak-Şubat’ta ortalama %6,2 oldu. Alt kalemlere bakıldığında 2019 yılının ilk iki ayında dayanıklı tüketim malı (Ocak ve Şubat’ta ortalama artış %2,9) hariç diğer kalemlerde sanayi üretimi önceki yıla göre geriledi. Teknolojik ayrıma bakıldığında ise yüksek teknolojili üretim (Ocak-Şubat’ta ortalama artış %7,4) hariç diğer bütün kalemlerde sanayi üretimi geriledi.

Kaynak: TÜİK ve İstanbul Sanayi Odası verilerinden hazırlanmıştır.

İlk Çeyrekte Büyümeyi İhracat Destekliyor

Ocak ve Şubat aylarında TÜİK verilerine göre ihracat sırayla %6,1 ve %3,4 artarak 13,2 ve 13,6 milyar Dolara ulaşırken ithalat ise %27,2 ve %16,9 azalarak 15,7 ve 15,7 milyar Dolara geriledi.

TİM’in Mart ayı verilerine göre ise genel ihracat önceki yıla göre %0,5 oranında artarak 16,3 milyar Dolar oldu. TİM’in üç aylık verilerine göre ise Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %3,3’lük bir artış ile 44,6 milyar Dolar ihracat yapıldı.

2019 yılı birinci çeyreğinde iç talepteki yavaşlamaya rağmen ihracattaki artışın devam etmesi, ilk çeyrekte büyümeye katkının yine ihracattan geleceğine işaret ediyor.

Öte yandan, ihracattaki artış hızının yavaşlaması endişe yaratıyor. TÜİK verilerine göre Avrupa Birliği ile olan ihracat Ocak-Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre sadece %2,9 seviyesinde artarak 13,7 milyar dolara yükseldi. 2018’in aynı döneminde bu oran %23,2 artış seviyesindeydi. Son veriler AB tarafından talebin yavaşladığına işaret ediyor. IMF ve ABD’li ekonomist Paul Krugman da Euro Bölgesinin bu sene resesyona girebileceği hakkında görüşleri bu durumu açıklar nitelikte.

Kaynak: TÜİK verilerinden hazırlanmıştır.

Paylaş: