Birinci Çeyrek KOBİ'ler için Zor Geçti

Birinci Çeyrek KOBİ'ler için Zor Geçti

Aralık-Ocak-Şubat ayı verileri, KOBİ’lerde istihdamın azaldığını ve takipteki KOBİ kredilerinin oranının arttığını gösteriyor.

2018 Yılı Son Çeyreğinde KOBİ’ler İstihdamı Geriledi

SGK tarafından açıklanan en güncel veri olan Aralık 2018 verileri de eklendiğinde, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde 2017 yılına göre KOBİ’lerin yarattığı istihdamın azaldığı, büyük ölçekli işletmelerin yarattığı istihdamın ise kısmen toparlandığı görülüyor. KOBİ’lerin son çeyrekte yarattığı istihdam 2017 yılı son çeyreğine göre %1,3 oranında azalırken, büyük ölçekli işletmelerin yarattığı istihdam ise 2017 yılı son çeyreğine göre %1,5 oranında arttı.

Kaynak: SGK verilerinden hazırlanmıştır

Takipteki KOBİ Kredileri Artıyor

Takipteki KOBİ kredileri Ocak ve Şubat ayında da önceki yıla göre artmaya devam etti. Takipteki KOBİ kredilerinin toplam KOBİ kredileri içindeki oranı da ivmelenmeye devam etti. Şubat ayında takipteki KOBİ kredileri önceki yılın aynı ayına göre %86 artarken toplam KOBİ kredileri içindeki oranı da %7,7’ye yükseldi. Geçen sene Şubat ayında bu oran %4,9’du. Takipteki alacakların toplam kredilere olan oranı da %4,1’e yükseldi (Geçen sene %2,9).

TÜRKONFED Ekonomik Beklenti Anketi’nin 2019 yılı Birinci Çeyrek yanıtlarından takipteki KOBİ kredilerinin artışının ödeme güçlüğü ve mali imkansızlıklardan kaynaklanabileceğini görüyoruz. Bu nedenle Önce Küçüğü Düşün önerimizi tekrar ederek, KOBİ’lere olan ödeme vadelerine kısıtlama getirilmesini hatırlatmak istiyoruz.

Kaynak: BDDK verilerinden hazırlanmıştır

Paylaş: