İstanbul Uluslararası Moda ve Hazır Giyim Zirvesi Gerçekteşti

İstanbul Uluslararası Moda ve Hazır Giyim Zirvesi Gerçekteşti

MHGF tarafından düzenlenen zirvenin açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Turan, “Sektörlerimizin ve KOBİ’lerimizin rekabetçilik gücü artışında, dijitalleşmeyi bir kaldıraç olarak kullanabiliriz. Dijitalleşmenin bir lüks değil, aksine zorunluluk olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliği, TÜRKONFED’in de desteği ile 16 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi, sektörün önemli oyuncularını bir araya getirdi. Açılış konuşmaları TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası ve İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer tarafından yapılan iki günlük zirve, İKÜ Ataköy Yerleşkesi Akın Güç Oditoryumu’nda düzenlendi.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün “geçmişi-geleceğe, geleneği-yenilikçiliğe” bağlayan önemli bir köprü olduğunu vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, yüzde 40’a yaklaşan kadın istihdamıyla öne çıkan ve ihracata en büyük ikinci katkıyı gerçekleştiren bir sektör olduğunu söyledi.

“Sektörlerimizin ve KOBİ’lerimizin rekabetçilik gücü artışında, dijitalleşmeyi bir kaldıraç olarak kullanabiliriz. Dijitalleşmenin bir lüks değil, aksine zorunluluk olduğunu unutmamalıyız” diyen Turan, şunları aktardı: “Türkiye ekonomisinin nefes almasını sağlayan ihracat yetkinliğimizin de bu değişim ve dönüşüme göre yeniden kurgulanması gerekiyor. Üretimi dönüştüren teknolojik gelişmeler, ihracat ve tüketim alışkanlıklarını da etkiliyor. Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü artık e-ticaret ve e-ihracattan geçiyor. Türkiye’de e-ticaretin toplam pazar büyüklüğü, yıllık ortalama yüzde 31’lik bir büyüme kaydediyor. E-ticaretin perakende satıştan aldığı toplam pay ise yüzde 4’lerde bulunuyor. Dünyada bu oranın yüzde 10 olduğu düşünüldüğünde, gelişime açık bir alan olduğu görülüyor. Global e-ticaret satış hacmi 2018’de 2,8 trilyon doları aşarken, 2020 yılına kadar bu rakamın 3,4 trilyon doları bulacağı öngörülüyor. 42 milyar TL’lik satış hacmine sahip ülkemiz için 2020 yılına kadar yüzde 12’lik bir büyüme gerçekleştireceği bekleniyor. Türkiye’de e-ticaretin patronu ise yüzde 60’lık pay ile hazır giyim sektörüne ait görünüyor. E-ihracatımızın toplam ihracat içindeki payı ise sadece binde 3’lerde… Bu payın artırılması için mevzuat ve yeni ticari pazarlar başta olmak üzere stratejik bir yol haritasının da sektör temsilcileriyle ortaya konması önemli bir kazanım olacaktır.”

Turan; “Ekonomik reformların başarısı yapısal reformlardan geçer”

Zirvede ekonomiye dair görüşlerini de aktaran Turan, şunları ifade etti: “Kısa vadede can suyu etkisi yaratacak adımlar elbette önemli; ama sorunların kalıcı çözümü için, daha fazlasına ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Ekonomimizin, yaşam destek ünitesine bağlı kalmadan nefes alması, “yapısal ve ekonomik reformlar” ile bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine bağlı. Ve seçimsiz geçmesini temenni ettiğimiz 4,5 yılı kalıcı reformlarla iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ekonomik reformların başarısı, yapısal reformlar ile sağlanacak güven ve şeffaflıktan geçiyor.”

Türkiye’nin yeni bir hikâye yazacak potansiyeline inandığını belirten Turan, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla topyekûn bir reform seferberliğinin başarısı için öncelikli adımları da özetledi. Turan, “Hukukun üstünlüğü ve eğitim, çağdaş ve katılımcı demokrasi, fikir ve ifade özgürlüğü, kurumların bağımsızlığı ve özerkliği ile liyakati esas alan bir sistemin inşası ekonomik reformların temelini sağlamlaştıracaktır” dedi.

Paylaş: