"İşimi Yönetebiliyorum" Antalya'dan start aldı!

"İşimi Yönetebiliyorum" Antalya'dan start aldı!

TÜRKONFED, Visa ve UNDP küresel rekabetin önemli oyuncularından olan ve Türkiye ekonomisine can veren KOBİ’lerin faaliyetlerini dijital ortama taşımalarına destek olmak amacıyla “İşimi Yönetebiliyorum” programını hayata geçiriyor. Türkiye’den 27 bankanın bir araya gelerek desteklediği program ile üç yılda 3.000 KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.

Antalya, 13 Eylül 2019- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde, 27 bankanın desteğiyle hayata geçirilen “İşimi Yönetebiliyorum” projesinin açılış toplantısı, 13 Eylül’de Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ev sahipliğinde Antalya Akra Otel’de gerçekleştirildi.

KOBİ’lerin desteklenmesi hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında pilot uygulaması Nisan ayında Adana ile başlayan ve Antalya ile ulusal tanıtımı gerçekleştirilen İşimi Yönetebiliyorum; yıl sonuna kadar Bursa, İstanbul, Mardin ve Denizli olmak üzere 4 ilde konferans ve eğitimler ile devam edecek. “İşimi Yönetebiliyorum” projesinin eğitim programı, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlandı.

Eğitim kapsamında KOBİ’lerin dijital dünyayı tanımaları, rekabet üstünlüğü elde edebilmek için doğru stratejileri oluşturabilecek gerekli donanımı kazanmaları sağlanacak. Gerçekleştirilecek eğitimlerde KOBİ’ler temel muhasebe, mali tablolar, mali analiz ve teknikleri, dijital pazarlama, e-ticaret, yenilikçi iş modelleri hakkında kapsamlı bilgi edinme şansı da bulacaklar.

200’e yakın KOBİ temsilcisinin katılımı ile Antalya’dan start alan “İşimi Yönetebiliyorum” projesinin açılışında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ve BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan da konuşmaları ile yer aldı.

Tomasi: İşimi Yönetebiliyorum küresel çapta bir model haline gelecektir

Açılışta konuşan program ortaklarından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, oluşturulan ekosistemin öneminin altını çizdi ve İşimi Yönetebiliyorum Projesi’nin küresel çapta bir model haline gelebileceğini belirterek şunları kaydetti: “KOBİ’ler için yeni teknolojiler, piyasa verilerine ve müşterilere daha ucuza ulaşabilme, finansmana erişimde yeni yollar bulma ve daha hızlı tanınırlık ve saygınlık elde etme fırsatları sunuyor. Yeni teknolojiler sayesinde daha uygun fiyatlarla seyahat edebiliyor, daha hızlı ödeme alabiliyor ve global piyasalara daha kolay entegre olabiliyoruz. Ancak her KOBİ bu fırsatlardan otomatik olarak yararlanma imkanı bulamıyor. Bu dönüşüme ayak uyduramayan firmalar dijital çağa da uyum sağlamakta zorlanacak. Dominant oyuncuların kontrolüne giren yeni piyasa şartlarında oluşan ‘platform ekonomisinin’ KOBİ’leri daha kırılgan hale getirdiği de dikkatten kaçırılmamalı. Bu ortamda iş dünyasında oluşacak ekosistemler, her ölçekten şirketin yeni teknolojilerle ve dijital dönüşümle uyum içinde evrilmesinde çok etkili olabilir. Bugün bu açıdan çok anlamlı bir iş birliği için bir aradayız. Bu iş birliği, uluslararası ve ulusal bilgi birikimini ve kaynakları bir araya getirerek KOBİ’lerin eğitimi ve kapasitelerinin artırılması ile bugünün ve geleceğin ekonomisinin gerçeklerinin doğurduğu ihtiyaçları karşılamalarına yardımcı olacak. UNDP olarak böyle bir işbirliğinin içinde yer alıyor olmaktan gurur duyuyoruz ve İşimi Yönetebiliyorum platformunun, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın başarılmasına özel sektörün katkısı bağlamında küresel anlamda da bir model haline geleceğini düşünüyoruz.”

Orhan Turan: “Türkiye’nin rekabetçiliğini belirleyecek aktör KOBİ’lerdir”

Günümüzün küresel rekabetçiliğinde, ülkelerin yanı sıra kentler, sektörler ve işletmelerin kora kor bir yarış içinde olduğunu belirterek konuşmasına başlayan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, “Hız ve verimlilik esaslı dijital dönüşüm süreci, bu yarışın belirleyici unsuru olurken; yerelde bunun belirleyici aktörü ise KOBİ’ler olacak” dedi. Orhan Turan şöyle devam etti: “Bu yarışta Türkiye olarak; ekonomimizin dinamosu KOBİ’lerimizin; rekabetçilik gücünü, nitelikli insan kaynağı kapasitesini, yönetişimden üretim ve ihracata uzanan değer zincirinde; yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek verimlilik ve yüksek katma değer yaratmalarını sağlamalıyız. KOBİ’lerimizin verimliliğini artırıp, dijital dünyayı doğru ve etkin okumalarını sağlayarak, geleceğin dünyasına hazırlamak, ekonomimizin, sürdürülebilirlik anahtarıdır.”

Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon KOBİ bulunduğunu belirten Turan, KOBİ’lerin toplam istihdamın yüzde 72’sini, katma değerin yüzde 54’ünü, ihracatın yüzde 55’ini, toplam cironun yüzde 62’sini, brüt yatırımların ise yüzde 55’ini oluşturduğunu hatırlattı. “Bu veriler KOBİ’lerimizin Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olduğunu gösteriyor” diyen Turan, şunları söyledi: “KOBİ’lerin, teknoloji odağında, değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri; nitelikli insan kaynağından üretim ve ihracata, kendi değer zincirlerini dönüştürmeleri önem kazanıyor. Üretim ve sanayinin, dijitalleşme çerçevesinde şekillendiği günümüzde, KOBİ’lerimizi dijital dünyaya hazırlamak, rekabetçi ve güçlü bir Türkiye hayalimizin de en önemli aşamasını oluşturuyor.”

TÜRKONFED ve TÜSİAD üyeleri mentörlük desteği verecek

Projede TÜRKONFED ve TÜSİAD üyesi başarılı iş insanlarının da “co-pilot”luk yapacağının altını çizen Turan, mentörlük hizmeti ile ilgili şu bilgileri verdi; “Aynı zamanda ‘mentör’lük desteği ile İşimi Yönetebiliyorum, bölgelerimizde KOBİ’lerimiz arasında başarılı örnekler ortaya çıkartıp, ekonomimiz için de ‘çarpan etkisi’ni artıracaktır. Proje sürecinde hayata geçirilecek mentörlük programı ile işletmelerimizin yol haritasını çıkartacak ve KOBİ’lerimize ‘co-pilot’luk yapacağız.”

Tezel: “KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesine destek olacağız”

Konuşmasına İşimi Yönetebiliyorum hakkında bilgi vererek başlayan Visa Genel Müdürü Merve Tezel de, TÜRKONFED, UNDP ile 27 bankanın desteğiyle başlşatılan projenin KOBİ’lerin büyüme potansiyelleri gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olacağını söyledi.

Tezel, konuşmasına şöyle devam etti: “Tüm dünyadaki şirketlerin yüzde 90’ını oluşturan, global ölçekteki istihdamın yüzde 50 ila 60’ını sağlayan KOBİ’ler global ekonomilerin itici gücü konumundalar. Bu ekosistemin önemli bir oyuncusu olan Visa dünya çapında 200’ü aşkın ülkede, 16 bin banka ve finansal kuruluş iş ortaklığında 3,4 milyar Visa logolu kartı 54 milyon işyeri ile buluşturan bir ticaret ağını temsil ediyor. Visa olarak sadece bireylerin değil, işletmelerin de kolay ve güvenli bir şekilde ödeme alabilmesi ve ödeme yapabilmesi için bir güven sistemi işletiyoruz. Sunduğumuz yeni nesil ürün ve çözümlerle ticaretin kolaylaşmasını sağlıyoruz. İşimi Yönetebiliyorum projesiyle KOBİ’lerin uzun vadeli planlama yapan, hedeflerini, performans göstergelerini belirleyen ve bunları bir iş geliştirme planı çerçevesinde takip eden bir yapıya sahip olmalarını sağlarken, hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dünyasına adapte olmaları için de gereken donanımı sağlamak istiyoruz.”

Erdoğan: “KOBİ’lerin dayanıklılığı, işini yönetebilmesinden Geçiyor!”

Konuşmasında, Antalya’nın Türkiye’nin en rekabetçi sekizinci ili olduğunu hatırlatan BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, tarım ve tarıma dayalı sanayisi ile öne çıkan kentin, son 20 yılda gerçekleştirdiği yatırımlar ile de dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını söyledi. “Günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başladığını ve kentlerin marka gücüyle, ülkelerinin rekabetçiliğine katkı yaptığı gerçeğini göz ardı etmeden hareket etmek zorundayız. Bu gerçekten hareketle öncelikle özel sektörün yetkinliğini, günümüz dijitalleşen dünyasına hazırlamak zorundayız” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Ekonomimizin en kırılgan yapıları olan KOBİ’lerin dayanıklılığını artırmak hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bunu gerçekleştirmenin yolu da KOBİ’lerimizin öncelikle işini yönetebilmesini sağlamaktan geçiyor. Projenin yerel kalkınmayı ve rekabetçiliği geliştireceğine; işletmelerimize, dijital devrimin hız ve verimlilik esaslı yetenekler kazandıracağına inanıyorum. İşimi Yönetebiliyorum projesinin ulusal tanıtımının kentimizden başlatılmasını da anlamlı ve değerli görüyorum”

Paylaş: