Dijital Ticaret Zirvesi’nin Yeni Durağı Konya Oldu

Dijital Ticaret Zirvesi’nin Yeni Durağı Konya Oldu

TÜRKONFED, SAP Türkiye ve iş ortağı MBIS’in, KOBİ’lere, işletmelerini geleceğe taşıyabilmeleri için gerekli olan donanımı sunmak, karlılıklarını ve yenilikçi iş süreçleri ile verimliliklerini artırabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Dijital Ticaret Zirvesi’nin üçüncü durağı Konya oldu. MEVLANASİFED ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda KOBİ’ler e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşümün liderleriyle buluştu.

2 Ekim 2019 – İstanbul / Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve SAP Türkiye ile iş ortağı MBIS iş birliğinde, Türkiye’de e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşümün liderlerini KOBİ’lerle buluşturmak ve işletmelerin yeni nesil ticari faaliyetlere katılım oranını artırmak hedefiyle düzenlenen Dijital Ticaret Zirvesi’nin üçüncü durağı Konya oldu.

“Dijital Ticaret Anadolu’dan Yükseliyor!” temasıyla düzenlenen zirveye, Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED) ev sahipliği yaptı. KOBİ’leri yeni nesil ticaretle tanıştıran Dijital Ticaret Zirvesi’nin açılış konuşmalarını TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Eroğlu, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve MEVLANASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Aktuna gerçekleştirdi.

Ali Eroğlu: “Dijitalleşmede stratejik yol haritası sektör temsilcileri ile birlikte belirlenmeli”

Sektörlerin ve KOBİ’lerin rekabetçilik gücü artışında, dijitalleşmenin bir kaldıraç olarak kullanılabileceğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Eroğlu, dijitalleşmenin bir lüks değil aksine zorunluluk olduğunu vurguladı. Türkiye’de 60 milyar TL’lik bir hacme ulaşan e-ticaretin perakende satıştan aldığı payın yüzde 4’lerde kaldığını belirten Eroğlu, şunları söyledi: “Türkiye’nin e-ihracatta 2020 yılına kadar yüzde 12’lik bir büyüme gerçekleştireceği düşünülüyor. E-ihracatın toplam ihracat içindeki binde 3’lük payının artırılması için ise dijitalleşmenin sadece üretim değil, tüm ekonomik sistemin dönüşümüne dayanan paradigma değişimi olduğu unutmamalı. Gelişen teknolojiler insanların alışveriş davranışlarını da değiştiriyor. Bu doğrultuda internet altyapısından mobil cihaz kullanımına, sosyal medya yaygınlığından lojistik ve ödeme sistemlerine uzanan değer zincirinde e-ticaret ekosistemimizi oluşturmalıyız. Mevzuat ve yeni ticari pazarlar başta olmak üzere stratejik bir yol haritasının da sektör temsilcileriyle birlikte belirlenmesi, önemli bir kazanım olacaktır.”

Uğur Candan: “KOBİ’lerin dijital dönüşümü gerçekleştirmeleri her zamankinden daha önemli”

Günümüzde e-ticaretin etkisiyle KOBİ’ler için ticarette sınırların ortadan kalktığına dikkat çeken SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, açılış konuşmasında şunları söyledi: "Günümüzde kurumlar rekabet edebilirliğin ötesine geçmek, yarattığı katma değeri farklılaştırmak, sürekli inovasyon yapmak, kısacası geleceği bugünden şekillendirmek için ‘Akıllı İşletmelere’ dönüşüyor. Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşüme kayıtsız kalması da bu nedenle artık neredeyse imkânsız bir hale geldi. Dijital ekonomide KOBİ’lerin rekabet gücünü artırabilmesi verilerden güç alan birer ‘Akıllı İşletmeye” dönüşmeleri ile mümkün. KOBİ’lerin bu dönüşümü gerçekleştirmeleri her zamankinden daha fazla önem taşıyor.” Candan sözlerine şöyle devam etti: “Nasıl uçakları tek bir göstergeye bakarak yönetemezseniz, şirketleri de tek bir departmanın sağladığı verilerle yönetemezsiniz. Bütün üst yöneticilere her yıl ‘Şirketinizin ürettiği ürün veya hizmetiniz benzersiz bir deneyim sağlıyor mu?’ diye sorduğumuzda %80’inden ‘evet’ cevabı alıyoruz. Kullanıcıların ise yalnızca %8’i bu soruya olumlu yanıt veriyor. Bu fark maliyetler, gelirler ve satışlar gibi operasyonel veriler ile kişilerin duygu ve düşüncelerini anlamamızı sağlayan deneyim verilerinin birbirinden beslenmemesinden kaynaklanıyor. Bu da deneyimle bizim konumlandırdığımız algı arasındaki farkı ortaya çıkarıyor. Deneyim Yönetimi çözümleriyle arka ofiste ve ön ofiste olan çözümleri birleştirip bir dijital dönüşüm platformu üzerinden birbirleriyle konuşur hale getirmek bugünün mega problemine çözüm olacaktır. Her ölçekte kurumun ‘Akıllı İşletmeye’ dönüşmesine yardımcı olan Deneyim Yönetimi çözümlerimiz ile hem ülkemizin hem de KOBİ’lerin dijital dönüşümünde yol arkadaşlığı yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz.”

Zeynep Aktuna: “Teknolojiyi, kentimizin rekabetçiliğinde kaldıraç olarak kullanabiliriz”

Toplantının açılışında konuşan MEVLANASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Aktuna da iş dünyası ve reel sektörün dijital yetkinliklerinin gelişmesinin, rekabetçilikte önemli kazanımlar sağladığını vurguladı. Son dönemde adı sıkça duyulan hizmet sektörüne yönelik dijital platformların aynı havuzdan beslenen girişim örnekleri olduğunu belirten Aktuna, “Hepsinin ortak özelliği, teknoloji ile birlikte hız ve verimlilik esaslı dijital devrime adapte olmaları” ifadesini kullandı.

Aktuna, şöyle devam etti: “Bilgi ve iletişim teknolojileri, farklı alanlarda rekabetçilik gerektiriyor. Sadece malzeme yeterli değil; malzemenin nasıl kullanılacağı konusunda vizyon, fikir ve ortak akıl üretilmeli. Sanayi ve hizmetler sektörleri arasındaki çizgiler kalkarken, inovasyonun bağlantılarını ve bilginin kullanımını sağlamak için yeni modeller geliştirmek gerekiyor. Kentimiz Konya, ülkemizde bu modellerin geliştirilebileceği rekabet unsurlarına sahip önemli bir il olarak da öne çıkıyor. Nitelikli insan kaynağından yüksek teknolojili üretim ve yüksek katma değerli ihracata kadar teknolojiyi, kentimizin rekabetçiliğinde kaldıraç olarak kullanabiliriz.”

Dijital ticaretin liderleri Konyalı KOBİ’ler ile buluştu!

Konyalı KOBİ’lere dijital ticaretin yeni kodlarının aktarıldığı zirvenin moderatörlüğünü Netizen Kurucusu Ümit Öncel üstlenirken, MBIS AR-GE Genel Müdürü Yusuf Çetin zirvede katılımcılarla, dijitalleşen dünyada akıllı işletme olmanın neler gerektirdiğini paylaştı. Dijital Ticaret Zirvesi Konya toplantısı dijital ticaretin sunduğu fırsatların ele alındığı panelin ardından Dijital Ticarete Ne Kadar Hazırız başlıklı oturumda katılımcılara dijital anket uygulanmasıyla sona erdi.

Zirvenin son durağı Kocaeli-Gebze olacak

İlki nisan ayında İzmir’de, ikincisi mayıs ayında Gaziantep’te, üçüncüsü Konya’da düzenlenen Dijital Ticaret Zirveleri, KOBİ’lere, işletmelerini geleceğe taşıyabilmeleri için gerekli olan donanımı sunmayı, karlılıklarını artırmayı, yenilikçi iş süreçleri ile verimliliklerini yükseltmeyi ve bu yolla, ülkenin küresel rekabet gücünü gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Zirve aynı hedefle yine ekim ayında Kocaeli-Gebze’de dijital ticaretin liderlerini KOBİ’ler ile buluşturmaya devam edecek. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 2019 yılının son Dijital Ticaret Zirvesi olacak.

Paylaş: