Yüksek Danışma Kurulu

TÜRKONFED Tüzüğüne göre doğrudan YDK üyeleri (Madde 13B- Şık 1-4)

YDK Başkanı’nın, mevcut yönetim kurulu üyeleri dışında, belirlediği 6 kişi (Madde 13B –Şık 5)

YDK Başkanı’nın mevcut ve geçmiş dönemler danışmanları ve/veya Genel Sekreterleri arasından seçilmiş 3 kişi (Madde 13B-Şık 6)