Seval Kalkan

Program Direktörü

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kimya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama, New York Üniversitesi'nde Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Proje Yönetimi eğitimleri aldı. Eğitimi süresince otelcilikten satışa kadar özel sektörün çeşitli dallarında çalışmış, ardından 10 yıl Kentsel Dönüşüm ve İnşaat sektöründe Şehir Plancısı / Proje Koordinatörü / İş Geliştirme Direktörü olarak profesyonel görev almıştır. 2017-2019 yılları arasında Habitat Derneği’nde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Komisyonu, ABD Hükümeti (PRM) ve UNWomen ortaklı projelerde mülteci girişimciliği, istihdamı ve sosyal uyum konularında Mülteci ve Girişimcilik Programları Direktörü olarak ekip liderliği yapmıştır.

2019 yılından itibaren TÜRKONFED bünyesinde Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında yürütülen İşimi Yönetebiliyorum Projesi'nin Proje Direktörü olarak çalışmakta olup, proje ve iş geliştirme, proje yönetimi, ekip ve proje liderliği, stratejik planlama, risk yönetimi, dijital tasarım ve kalite yönetimi (ISO 9001) alanlarında uzmanlığa sahiptir.