Zelal Fahrioğlu

İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Uzman Yardımcısı & Proje Asistanı

Diyarbakır’da 1995 yılında doğan Zelal Fahrioğlu 2017 yılında Dicle Üniversitesi İktisat lisans programını, 2020 yılı Şubat ayında da Beyaz Yakalı Kadın Yöneticilerin Pozisyonlar Arası Geçişte Karşılaştıkları Sorunlar üzerine tez çalışması ile Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi yüksek lisans programını tamamladı.

Lisans eğitimi alırken Diyarbakır Silvan Tarım Kredi Kooperatifi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır MEKSA Vakfı’nda gönüllü stajlarını tamamlayan Fahrioğlu, 2019 yılında Esas Sosyal İlk Fırsat Programı kapsamında Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nda 1 yıl boyunca çalıştı. 2020 Mart ayından beri TÜRKONFED’de İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktadır.