İş Dünyasında Kadın Komisyonu

İş Dünyasında Kadın Komisyonu

Reyhan AKTAR
Reyhan AKTAR

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ayça EROĞLU
Ayça EROĞLU

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi

Ekin TÜKEK
Ekin TÜKEK

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi

Hande ÖZTÜRK
Hande ÖZTÜRK

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi

Kadının işgücüne katılımının bugünkü %30 seviyesinden AB ortalaması %50 seviyesine çıkarılması Ulusal hedefi, aynı zamanda komisyon hedefidir. Bu amaçla Kadın girişimciliğin teşviki ve istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalara kaynaklı oluşturacak raporlar hazırlanması, rapor çıktıları çerçevesinde karar alıcıların bilgilendirilmesi ve cesaretlendirilmesinin yanı sıra özel projelerle kadınlara doğrudan ulaşarak daha çeşitli ve kapsayıcı bir iş dünyası için liderlik edilecektir.

Paylaş: