İş Dünyasında Kadın Komisyonu

İş Dünyasında Kadın Komisyonu
Komisyon Başkanı

Reyhan AKTAR
Reyhan AKTAR

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kadının işgücüne katılımının bugünkü %30 seviyesinden AB ortalaması %50 seviyesine çıkarılması Ulusal hedefi, aynı zamanda komisyon hedefidir. Bu amaçla Kadın girişimciliğin teşviki ve istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalara kaynaklı oluşturacak raporlar hazırlanması, rapor çıktıları çerçevesinde karar alıcıların bilgilendirilmesi ve cesaretlendirilmesinin yanı sıra özel projelerle kadınlara doğrudan ulaşarak daha çeşitli ve kapsayıcı bir iş dünyası için liderlik edilecektir.

Paylaş: