Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

TÜRKONFED

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Üyemiz/Ziyaretçimiz,

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (“TÜRKONFED”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz.

TÜRKONFED olarak zaman zaman gönderdiğimiz güncel yayınlarımız, bilgilendirme bültenlerimiz, etkinliklerimiz ve projelerimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişileri iletişim listelerimize eklemek ve kendilerine belirtilen kapsamda elektronik iletiler gönderebilmek için ilgili kişilerin bir takım kişisel verilerini toplamamız ve işlememiz gerekmektedir. Sizi bu kapsamda toplanacak ve işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Tarafınıza ait kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla TÜRKONFED tarafından bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni tarafınıza ilişkin ad, soyad, iş telefonu numarası, e-posta adresi, çalışılan şirkete/kuruma ilişkin bilgiler, çalıştığınız sektöre ilişkin bilgiler, işyeri adresi ve ilgili kurumdaki pozisyonunuzdan oluşan kişisel verileriniz ile federasyon ve dernek üyelik bilgilerinizden oluşan özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedenlerle İşliyoruz?

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/2 (c) uyarınca veri sorumlusu olarak tarafınızca doldurulacak olan iletişim formunun gereklerinin yerine getirilmesi kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile işlenecektir:

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise yukarıdaki amaçlarla KVKK madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen işleme amaçlarının yerine 1getirilebilmesi için gerekli olduğu ölçüde KVKK madde 8 uyarınca yurt içinde bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir, denetçiler ile elektronik ileti gönderim hizmeti veya bulut bilişim hizmeti aldıklarımız dahil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, kullandığımız bilgisayar sistemlerimiz ve veri tabanlarının sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle yurt dışına aktarılacaktır. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz ayrıca elektronik ileti gönderim hizmeti veya bulut bilişim hizmeti aldıklarımız dahil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız tedarikçilerimizin bilgisayar sistemlerinin ve veri tabanlarının sunucularının yurt dışında bulunması halinde de yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen kapsamda yurt dışına KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak aktarılacaktır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, internet sitemiz üzerinden ilgili iletişim formlarının elektronik ortamda doldurulması yoluyla ya da TÜRKONFED çatısı altındaki federasyon ve dernekler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

TÜRKONFED İletişim Bilgileri

Adres: Çatma Mescit Mah. Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı, Beyoğlu, İstanbul

Telefon: +90 212 251 73 00 E-Mail: info@turkonfed.org

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA BEYANI

Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin Türk İş Dünyası Konfederasyonu (“TÜRKONFED”) tarafından işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni için lütfen tıklayınız.