Projeler

Dijital Anadolu
Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM)
Girişimde Kadın Gücü
Hedefler için İş Dünyası (B4G)
İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi
Sorumlu İşletmeler Destek Merkezi Türkiye (RBH Türkiye)
Veriyle Gelecek