Girişimde Kadın Gücü

Girişimde Kadın Gücü

Girişimde Kadın Gücü Projesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) iş birliğinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sektör, ölçek ve bölge fark etmeksizin çalışmakta olan girişimci kadınların, değişen dünyanın dijitalleşmesi süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla 2021 yılında hayata geçirildi. 

Proje kapsamında hazırlanan araştırma raporu ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde çalışan girişimci kadınların mevcut durumları, hangi alanlarda ne tür ihtiyaçlarının olduğu tespit edilmiştir. Rapor neticesinde tespit edilen ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirilen eğitim modülleri hem proje kapsamında kurulmuş olan “Girişimde Kadın Gücü Eğitim Portalı” aracılığı ile çevrimiçi olarak erişime açılacak, hem de belirlenen bölgelerde yüz yüze eğitimler düzenlenecektir. Eğitim içerikleri toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı ve teknik kapasiteyi geliştirme olmak üzere iki ayak üzerine kurulmuştur. Teknik içeriklerde dijitalleşme, bütçe yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi ihtiyaç analizinin sonucunda belirlenen konular yer almaktadır. Eğitim modülleri arasında UN Women teknik desteği ile geliştirilecek olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Tedarik” konusu da yer almaktadır.

Girişimde Kadın Gücü Projesi kapsamında, eğitimlerde katılan 50 girişimci kadına 6-9 ay boyunca, sektöründe başarılı kadınlar ve alanında uzman kişiler tarafından mentorluk / koçluk desteği verilecek ve bu süreci başarıyla tamamlayan 10 kadına Türkiye İş Bankası tarafından iş geliştirme desteği sağlanacaktır.

İletişim Kişisi: girisimdekadingucu@turkonfed.org 


Paylaş: