İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi

İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi

“İş Dünyası için Yerel Kalkınma” TÜRKONFED ve CIPE ortaklığında, “Kent-Bölge: Bölgesel Kalkınmada Yeni Dinamikler” projesinin dördüncü fazı olarak sürdürülmektedir. 

Projenin birinci fazında Türkiye'nin ekonomik ve yönetsel sorunlarına kentsel bağlamda çalışmak, çözüm bulmak ve konuyu farklı bir bakış açısıyla kamuoyuna açmak hedeflenmiştir. İkinci fazda ise Argüden Yönetim Akademisi iş birliğiyle hazırlanan “İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi”, paydaşlar ve kanaat önderleri ile istişare süreçleri, odak grup toplantıları ve çalıştayların düzenlenmesi, anketler ve karşılaştırmalı araştırmalar ile Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının yeni siyasi sistemin parçası olarak hükümetle ilişkisi bağlamında somut bir kaynak olarak hizmet etmeyi amaçlamıştır. Projenin üçüncü fazında kılavuzun iş dünyasında yayılması, konu hakkında farkındalık yaratılması, daha etkili ve katılımcı bir bölgesel kalkınma sürecinin savunuculuğunu teşvik etmek için çalışmalar yürütülmüştür. 

TÜRKONFED ve CIPE paydaşlığının 5. fazında; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde tedarik zinciri yönetimi ve iş acil durum planlarının oluşturulmasına odaklanılacaktır. Proje hedefleri arasında; işletmelerin iş sürekliliği ve tedarik zinciri güvenlik planlarının oluşturulmasını kolaylaştırmak, pandemi, çatışma ve ticaret savaşları gibi tedarik zinciri kesintilerini başarılı acil durum planlarıyla yöneten işletmelerin deneyimlerinin iyi uygulama örnekleri olarak paylaşılması yer almaktadır. Proje kapsamında son 10 yılda yaşanan krizlerin tedarik zincirini nasıl etkilediğine dair ihtiyaç analizi raporunun hazırlanması ve 5 ilde iş sürekliliği ve tedarik zinciri yönetimi üzerine çalıştayların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

İş Dünyası için Yerel Kalkınma Proje Web Sitesi: https://yerelkalkinmaprojesi.org/

 

İletişim Kişisi: aarkis@turkonfed.org 

İlgili Yayınlar:  

Paylaş: