İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi

İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi

“İş Dünyası için Yerel Kalkınma” TÜRKONFED ve CIPE ortaklığında, “Kent-Bölge: Bölgesel Kalkınmada Yeni Dinamikler” projesinin dördüncü fazı olarak sürdürülmektedir. 

Projenin birinci fazında Türkiye'nin ekonomik ve yönetsel sorunlarına kentsel bağlamda çalışmak, çözüm bulmak ve konuyu farklı bir bakış açısıyla kamuoyuna açmak hedeflenmiştir. İkinci fazda ise Argüden Yönetim Akademisi iş birliğiyle hazırlanan “İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi”, paydaşlar ve kanaat önderleri ile istişare süreçleri, odak grup toplantıları ve çalıştayların düzenlenmesi, anketler ve karşılaştırmalı araştırmalar ile Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının yeni siyasi sistemin parçası olarak hükümetle ilişkisi bağlamında somut bir kaynak olarak hizmet etmeyi amaçlamıştır. Projenin üçüncü fazında kılavuzun iş dünyasında yayılması, konu hakkında farkındalık yaratılması, daha etkili ve katılımcı bir bölgesel kalkınma sürecinin savunuculuğunu teşvik etmek için çalışmalar yürütülmüştür. 

TÜRKONFED ve CIPE ortaklığının dördüncü fazında ise bağımsız iş birliklerinde kurumsal yönetime odaklanılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, iş derneklerinin organizasyon yapısının güçlendirilmesi yoluyla sivil toplumu Türkiye'de sorumlu, hesap verebilir ve katılımcı yönetişim için güçlendirmek amaçlanmaktadır.  

İş Dünyası için Yerel Kalkınma Proje Web Sitesi: https://yerelkalkinmaprojesi.org/

 

İletişim Kişisi: aarkis@turkonfed.org 

İlgili Yayınlar:  

Paylaş: