Gençlik, Eğitim ve Girişimcilik Komisyonu

Gençlik, Eğitim ve Girişimcilik Komisyonu

Feyyaz ÜNAL
Feyyaz ÜNAL

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yiğit SAVCI
Yiğit SAVCI

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tal GARİH
Tal GARİH

Komisyon Üyesi

Ekin TÜKEK
Ekin TÜKEK

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan URHAN
Hakan URHAN

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ÖZTİRYAKİ
Murat ÖZTİRYAKİ

TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

TÜRKONFED uygulama ve danışma mekanizmalarına genç kuşak iş insanlarının dahil edilerek TÜRKONFED yapısı gençlik yönünden de daha kapsayıcı hale getirilecektir. Çalışma Grubu bünyesinde; üniversiteler ve kurumlar ile ortak forumlar kurulması ve inisiyatifler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Paylaş: