Gençlik, Eğitim ve Girişimcilik Komisyonu

Gençlik, Eğitim ve Girişimcilik Komisyonu
Komisyon Başkanı

Feyyaz ÜNAL
Feyyaz ÜNAL

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

TÜRKONFED uygulama ve danışma mekanizmalarına genç kuşak iş insanlarının dahil edilerek TÜRKONFED yapısı gençlik yönünden de daha kapsayıcı hale getirilecektir. Çalışma Grubu bünyesinde; üniversiteler ve kurumlar ile ortak forumlar kurulması ve inisiyatifler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Paylaş: