Bölgesel İş Ağları

Bölgesel İş Ağları

Sivil Toplum Destek Programı 3. Dönemi kapsamında yürütülen Bölgesel İş Ağları Projesi TÜRKONFED çatısı altında yer alan 30 federasyonun kurumsal kapasiteleri ile proje geliştirme becerilerini artırmak amacıyla hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması için, ilgili federasyonların projeler oluşturma ve bu konudaki rolleri hakkında farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda üye federasyonların tam zamanlı personeline yönelik mesleki bilgileri, yetkinlikleri ve ağ içindeki işbirliğini geliştirmek üzere bir eğitim programı tasarlanmıştır. TÜRKONFED'e üye tüm federasyonların, derneklerin ve üyelerinin birbirleriyle bağlantı kurabilmelerini sağlayan bir dijital platform oluşturulması da projenin hedefleri arasındadır.

Paylaş: