Avrupa Gençliği Birlikte Projesi

Avrupa Gençliği Birlikte Projesi

Erasmus+ programı desteğiyle hayata geçirilen proje; İtalya, Fransa, Kıbrıs, Slovakya, Sırbistan, Estonya, Litvanya ve Türkiye’yi temsilen 9 kurumun kurduğu konsorsiyum ile Avrupa Birliği'ne ve genel olarak kamu kurumlarına güven duymayan, ilkelerini, değerlerini ve işleyişini anlamada güçlüklerle karşılaşan artan sayıda genç insan sorununu ele alıyor. Konsorsiyum, gençlerin gelişimini desteklemeyi, toplumun daha aktif üyeleri olmalarını sağlamayı, vatandaşlık becerilerini geliştirmeyi ve demokratik katılımda ciddi bir rol almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Sosyal Medya Hesapları:  

Instagram: https://www.instagram.com/connect_euproject/

Paylaş: