İşletmelerde Dayanıklılık

İşletmelerde Dayanıklılık

İşletmelerde Dayanıklılık Projesi (İDP), TÜRKONFED tarafından UPS Vakfı iş birliği ile Türkiye genelinde KOBİ’lerin afet bilincini artırmak, afete hazırlık ve dayanıklılıklarını güçlendirmek amacıyla 2018 yılında başlatılmıştır. Afet yönetimi, risk analizi ve toparlanma süreçleriyle ilgili operasyonel araçların geliştirildiği projede bu araçların uygulanması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir. Projenin 2021 yılında tamamlanan fazında sahadan toplanan verilerle sektörel yol haritaları hazırlanarak direnç noktaları, kırılganlıklar ve güçlendirilmesi gereken alanlar ele alındı. 2022 yılında başlayan beşinci fazda ise işletmeler için yapısal olmayan risklerin azaltılmasına yönelik karar verme mekanizmalarını güçlendirecek araçların hazırlanması ve uygulanmasını desteklemeye yönelik bir çalışma yapılmaktadır. 


İletişim Kişisi: ebayur@turkonfed.org
Paylaş: