Yaygın Öğrenmede Gençlik Elçileri

Yaygın Öğrenmede Gençlik Elçileri

Erasmus+ desteğiyle hayata geçirilen “Yaygın Öğrenmenin Gençlik Elçileri” projesi, program ülkelerinden 11 ortağın (Bosna Hersek, Slovenya, Bulgaristan, Kosova, Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Türkiye ve İtalya) yer aldığı, Yaygın Eğitim faaliyetlerine katılımı ve yenilikçi bir metodoloji aracılığıyla örgün eğitim ortamı dışında edinilen yeterliliklerin onaylanması ve tanınması gücünü teşvik etmeyi amaçlayan bir kapasite geliştirme faaliyetidir.

Paylaş: