Bölge Adliye Mahkemelerini İyileştirmek için Hukuk Muhakemeleri Kanununda Yapılan Değişiklikler

Bölge Adliye Mahkemelerini İyileştirmek için Hukuk Muhakemeleri Kanununda Yapılan Değişiklikler

İş Hukuku: Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle uygulamaya konulan üç dereceli yeni yargılama sistemine yönelik olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır[1]

5 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, mevcut usul kurallarının üç dereceli yargılama sistemi ile uyumlu hale getirilmesi ve Bölge Adliye Mahkemelerinin verimli çalışabilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinde yeknesaklık için temyiz yoluna başvuru süresi bir aydan iki haftaya düşürülmüştür.

Böylelikle, kural olarak ilk derece mahkeme kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf yoluna; Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararlarına karşı yine iki hafta içerisinde Yargıtay’da temyiz yoluna başvurulabilecektir.

--------------------------------------------------------------------------

Çalışma Alanı: İş Hukuku http://gun.av.tr/tr/is-hukuku/

Beril Yayla Sapan http://gun.av.tr/tr/cv/beril-yayla-sapan/

Ezgi Kut http://gun.av.tr/tr/cv/ezgi-kut/

[1] 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Paylaş: