Bireysel Emeklilik Planına Otomatik Katılım Sistemi ile İlgili Değişiklikler

Bireysel Emeklilik Planına Otomatik Katılım Sistemi ile İlgili Değişiklikler

İş Hukuku: Çalışanlar için bireysel emeklilik planına otomatik katılım sistemi ilk olarak 25 Ağustos 2016 yılında yayınlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlenmiştir.

Bu kapsamda kırk beş yaşını doldurmamış çalışanlar, bireysel emeklilik şirketi ve işveren arasındaki bir bireysel emeklilik sözleşmesi ile bireysel emeklilik planına dahil olmalıdır. Söz konusu hükümler 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte düzenleme işyerinde çalışanların sayısına göre kademeli olarak uygulanmaktadır. Şimdiye kadar, 50’den fazla çalışanı olan işverenlerin çalışanları sisteme kayıtlıdır. 1 Temmuz 2018’de, 10-49 arasında çalışanı olan işverenlerin çalışanları, 1 Ocak 2019’da da 5-9 arasında çalışanı olan işverenlerin çalışanları sisteme dahil olacaktır.

Çalışanlar, emeklilik planına dahil olduğu kendilerine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilirler. Son anketlere göre:

  • 9,6 milyon çalışan sisteme dahil olmuş, 6.1 milyon çalışan 27 Şubat 2018 tarihi itibariyle sistemden geri çekilmiştir.
  • Çalışanlardan neredeyse %61’i sistemden cayma hakkını 2 ay içerisinde kullanmıştır.

Çalışanların büyük bir çoğunluğu sistemden cayma hakkını kullandığı için sistem geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, Maliye Bakanlığı,  bireysel emeklilik planına otomatik katılım ile ilgili hükümlerin de bulunduğu bir torba kanun tasarısı hazırlamıştır. Söz konusu Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bireysel emeklilik planına otomatik katılım sisteminde temel olarak şu değişiklikler yapılmıştır;

  • Bakanlar Kurulu, sistemden cayma hakkı süresini 6 (altı) aya çıkarabilecektir.
  • Bakan, 1000 TL’lik ek devlet katkısının yeniden değerlemesine yetkili olacaktır.
  • Bakan, 1000 TL’lik ek devlet katkısını nemalandırabilecektir.

Söz konusu bu değişiklikler, bireysel emeklilik planına otomatik katılım sistemine gösterilen rağbeti nispeten arttırabilir. 

----------------------------------------------------------------------------------

Beril Yayla Sapan http://gun.av.tr/tr/cv/beril-yayla-sapan/

Çalışma Alanı: İş Hukuku http://gun.av.tr/tr/is-hukuku/

Paylaş: