Marka Başvurularına Karşı Yapılan İtirazlarda Kullanmama Savunması

Marka Başvurularına Karşı Yapılan İtirazlarda Kullanmama Savunması

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan  6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu (“SMK”) çerçevesinde marka başvurularına karıştırılma ihtimaline dayalı bir itiraz yapılması halinde başvuru sahibi tarafından kullanmama savunması ileri sürülebilecektir.

SMK’nin 19. maddesine göre, itiraza dayanak gösterilen marka, itiraza konu başvurunun başvuru tarihinde (veya varsa rüçhan tarihinde) 5 yıldan fazla zamandır tescilli ise, başvuru sahibinin talebi üzerine, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) itiraz sahibinden başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki 5 yıllık süre içinde itiraza dayanak markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetler üzerinde, Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğunu ispat etmesini istemekle yükümlüdür.

TÜRKPATENT, bu kapsamda Kullanım İspatı Kılavuzunu hazırlamış ve 28 Nisan 2017'de yayınlamıştır. Kılavuzda itiraza gerekçe markaların etkin kullanımının özellikle faturalar, fiyat listeleri, kataloglar, ürün kodları, ürünler, ambalajlar, tabelalar, reklamlar ve bu reklamların faturaları, pazar ve kamuoyu araştırmaları, ticari faaliyet hakkında bilgiler ve Türkiye’deki kullanıma yönelik her türlü belge/beyan ile kanıtlanabileceği belirtilmiştir. Buna ek olarak, sunulan deliller, tescil kapsamındaki mallar ve hizmetler ile ilgili olarak markanın niteliği, yeri, zamanı, kapsamı ve kullanımı hakkında yeterli bilgi içermelidir.

Yakın zamanda verilen bir kararda, 9. sınıftaki malları kapsayan bir marka başvurusuna, 7 ve 9. sınıflardaki mallar için 5 yıldan fazla süredir tescilli olan bir markaya dayanarak yapılan itiraz, önceki tarihli markanın aynı ya da benzer mallar üzerinde kullanıldığının kanıtlanamamış olması nedeniyle TÜRKPATENT tarafından reddedilmiştir. TÜRKPATENT kararında “Kuruma sunulan faturalarda “demonte vaziyette” açıklamasıyla birlikte “hububat işleme makineleri, un tesisi makine ve ekipmanları” ürün isimlerine yer verildiği, bu malların sınıflandırmanın 9. değil, 7. sınıfında yer aldığı ve 09. Sınıftaki mallarla aynılığı veya benzerliği bulunmadığı” gerekçesine yer vermiştir.

Bu çerçevede, marka sahibi şirketlerin,  Türkiye’deki bir marka başvurusunun yayınına karşı itiraz etmeye karar verdiklerinde, kullanmama savunması ile karşılaşabileceklerini göz önünde bulundurmaları ve markalarının ilgili mallar üzerinde, Türkiye’deki efektif ve ciddi kullanımını gösteren delillerini sunmaya hazır olmaları gerekmektedir. Her ne kadar sunulan delillerin nasıl değerlendirileceğine ilişkin henüz yerleşik TÜKRPATENT kararları olmasa da markanın kullanımını kanıtlamak için en önemli belgelerin ilgili malların kullanımını kanıtlayan faturalar olacağı görülmektedir.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mutlu Yıldırım Köse (https://gun.av.tr/tr/cv/mutlu-yildirim-kose/)

Çalışma Alanı: Markalar ve Tasarımlar (https://gun.av.tr/tr/markalar-ve-tasarimlar/)

Paylaş: