Türk Patent ve Marka Kurumu Yeni Marka İnceleme Kılavuzunu Yayınladı

Türk Patent ve Marka Kurumu Yeni Marka İnceleme Kılavuzunu Yayınladı

Türk Patent ve Marka Kurumu (“Kurum”) 30 Eylül 2019 tarihinde Yeni Marka İnceleme Kılavuzunu (“Kılavuz”) yayınladı. Kılavuz, 2017 yılında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”)’nun “Marka tescilinde mutlak ret nedenleri” başlıklı 5. maddesinde sayılan bentlere ilişkin inceleme ilkelerinin açıklığa kavuşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuz 379 sayfadan oluşmakta ve Kurum ve Mahkeme kararlarını da içeren çok sayıda örneği içermektedir. Özellikle, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretlerin tescil edilemeyeceğini düzenleyen SMK m. 5/1(c) ve aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerin tescil edilemeyeceğine ilişkin SMK m. 5/1(ç) ile ilgili çeşitli örnekler verilerek bu maddeler detaylı bir şekilde tartışılmıştır. OPTİMUM, GLOBAL, STAR, BY, THE, MY, GROUP, EURO, PLUS, SMART, EXTRA, PURE, SOFT, LIFE gibi ibareleri içeren markaların ayırt edilemeyecek derecedeki benzerliğine ilişkin birçok örneğe verilmiştir.

Kurum duyurusunda, bu kılavuzun yaşayan bir belge olduğu ve belgenin uygulamadaki ve değerlendirmedeki değişimlere göre zaman zaman güncellenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu detaylı çalışmanın, mutlak ret nedenlerinin ilkelerini açıklığa kavuşturacağı ve Kurum kararlarında tutarlılığı artıracağı beklenmektedir. 

Kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=1134

-----------------------------------

Mutlu Yıldırım Köse (https://gun.av.tr/tr/cv/mutlu-yildirim-kose/)

Çalışma Alanı: Markalar ve Tasarımlar (https://gun.av.tr/tr/markalar-ve-tasarimlar/)

Paylaş: