Fesih Yasağı, Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler Bir Kez Daha Uzatıldı

Fesih Yasağı, Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler Bir Kez Daha Uzatıldı

23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmî Gazete ile 30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan üç yeni Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca,

• 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olan fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süreler 17 Mart 2021 tarihine kadar, 

• COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle

o 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için sağlanan kısa çalışma ödeneğinin süresi 28 Şubat 2021 tarihine kadar,

o 01 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunacak iş yerleri için başvuru süresi 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Fesih Yasağı ve Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulamasına İlişkin Süreler

30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasının 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Anılan süreler, Cumhurbaşkanı tarafından her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecektir.

Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler

23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ise, COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için başvuru süresi 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda, bu makalenin yazım tarihi itibariyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan ve yukarıdaki şartları taşıyan iş yerleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek olup, bu tarihe kadar başvuruda bulunmamış olan iş yerleri 01 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecektir.

First published by Gün + Partners, in 08.01.2021

------------------------

İş Hukuku

Beril Yayla Sapan, Asena Aytuğ Keser ve Kardelen Özden

Paylaş: