Şirket Kredi Kartının Şahsi Harcamalarda Kullanılması Fesih Nedeni Midir?

Şirket Kredi Kartının Şahsi Harcamalarda Kullanılması Fesih Nedeni Midir?

Şirketlerin yönetim sorumluluğu taşıyan ya da pozisyonu gereği sıklıkla şirket adına ödemesi yapması gereken çalışanlarına şirket kredi kartı tahsis etmesi yaygın bir uygulamadır. Bu çalışanların şirket kredi kartlarını kasten ya da sehven şahsi harcamalarda kullanması da uygulamada karşılaşılan bir durumdur. İşverenlerin çalışanların şirket kredi kartlarını kasten şahsi harcamalarda kullandığından şüphelendiği hallerde, işverenin çalışana duyduğu güven temelden sarsıldığı için fesih gündeme gelebilmektedir.

Yargıtay’ın, şirket kredi kartlarının şahsi harcamalarda kullanılmasının dürüstlük ve sadakat yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle haklı nedenle fesih sebebi teşkil edeceği yönünde kararları mevcuttur. Yakın dönemde, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, Yargıtay’ın bu yaklaşımı ile örtüşen bir karar oluşturmuştur[1].

Karara Konu Olay

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, davacı çalışanın iş sözleşmesinin, şirket kredi kartını farklı tarihlerde ve kuyumcu, market alışverişi gibi yüksek tutarlı şahsi harcamalarda kullandığının tespit edilmesi üzerine feshedilmesini takiben açılan bir işe iade davasını incelemiştir.

Davacı yan, kendisinin hastalık izninde olduğu dönemde babasının şirket kredi kartını yanlışlıkla kullandığını iddia etmiştir. Davalı işveren ise bunun çalışan tarafından şirket kartının şahsi harcamalarda kullanıldığı ilk durum olmadığını belirtmiştir.

Yargılama Süreci

Yerel mahkeme, davacının kendisine verilen şirket kartını birden fazla kez yüksek tutarlı şahsi harcamalarda kullanmasının işverenin güvenini kötüye kullanma anlamına geldiğini belirterek davanın reddine karar vermiştir. Bu kapsamda, yerel mahkeme, işverenin söz konusu çalışan ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceğini ve feshin haklı nedene dayandığını ifade etmiştir. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi de davacı çalışanın davranışının sadakat yükümlülüğüne aykırı olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını onamıştır.

Yorum

Gerek istinaf mahkemesinin gerekse Yargıtay’ın yukarıda açıklanan yaklaşımı, çalışanın şirket kredi kartını kasten şahsi harcamalarda kullanması durumunda haklı nedenle feshin mümkün olduğu yönündedir. Bununla birlikte, işverenlerin şirket kredi kartlarının şahsi harcamalarda kullanılmamasına ilişkin kurallar hakkında çalışanlarına yazılı bilgilendirmede bulunması tavsiye edilmektedir.

[1] Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nin 22.04.2022 tarihli ve 2022/1042 E., 2022/766 K. sayılı kararı.

-----

İş Hukuku

Beril Yayla Sapan ve Kardelen ÖzdenPaylaş: