İlaç Fiyatlarına Uygulanan Avro Değeri %36,77 Arttırıldı

İlaç Fiyatlarına Uygulanan Avro Değeri %36,77 Arttırıldı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda (“Karar”) Değişiklik Yapılmasına Dair 6546 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Cumhurbaşkanlığı Kararı”) 14 Aralık 2022 tarihinde 32043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar’a eklenen geçici madde ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’in 10. maddesi kapsamında yapılan gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliklerinin geçerlilik tarihi 2022 yılı için Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yayımı tarihi olarak belirlendi.

Devamında ise, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Avro değerinin 2022 yılı Aralık ayında %36.77 oranında artırıldığı düzenlendi. Bu artış uygulanırken Karar’ın 3/3 maddesindeki mahsuplaşma işleminin uygulanmayacağı, söz konusu artışın Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yayımı tarihinden bir gün sonra geçerli olacağı belirtildi.

Geçici maddenin 3. fıkrasında Aralık 2022 için belirlenen kur değerinin 2023 yılında da uygulanmaya devam edeceği, 2023 yılı için yeni bir avro kuru değerlemesi yapılmayacağı düzenlendi. Son olarak kurdaki değişime paralel olarak Karar’da geçen fiyat baremleri güncellenerek, bu tutarlar fiyat korumalı ürünler için 37.10 TL, diğer ürünlerde 19.39 TL oldu.

Değerlendirme

Kur bu yıl 3. kez güncellendi.

Karar’ın halen yürürlükte olan 2/2 maddesi uyarınca, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Avro değeri; bir önceki yılın Resmî Gazetede ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük Avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin %60 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir. Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanarak beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Avro değerini ilan eder.

Bu kapsamda 14 Şubat 2022 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”), Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak kur oranını 19 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 6.2925 TL olarak belirlemiştir. Daha sonra 8 Temmuz 2022 tarihinde yeniden yapılan değişiklikle 1 Avro değeri %25 artırılarak 10 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni döviz kuru 7.8656 TL olarak belirlenmiştir. Yıl bitmeden yapılan bu son değişiklikle ilaç fiyatlarına uygulanacak 1 Avro değeri 10.75 TL olmuştur.

Türkiye’de uzun yıllardır uygulanan referans fiyat ve sabit kur uygulamasının tüm sektör paydaşlarını zorladığı biliniyor. Sabit Avro kurunun 3. kez artırılması bir nebze teselli olsa da yeterli bulunmuyor. Yeni düzenleme ile 2023 yılında bir daha değerleme yapılmayacağının öngörülmesi kur belirsizlikleri ve maliyet artışları karşısında endişe verici. Öte yandan geçmiş yıllarda söz konusu geçici maddelerle Karar’da ilaç firmaları lehine ya da aleyhine değişiklikler yapıldığını biliyoruz. Her ne kadar bu değişiklikler, kur dalgalanmaları nedeniyle gerçekleşen gerçek döviz kuru ile Kurumun uyguladığı kur arasındaki farkı kapatmak amacıyla yapılsa da, Cumhurbaşkanlığı kararları ile ilaç fiyatlarına ilişkin yapılan sık uyarlamalar, yürürlükteki mevzuatın öngörülebilirliği konusunda sorun teşkil ediyor.  


-----

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku

Özge Atılgan Karakulak, Dicle Doğan ve Fatma Sevde Tan

Paylaş: