Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı ve İdari Para Cezası Tutarlarına İlişkin Güncellemeler

Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı ve İdari Para Cezası Tutarlarına İlişkin Güncellemeler

İş Kanunu’nda öngörülen asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı ve idari para cezası tutarları her yılın başında güncellenmektedir. 2024 yılı için geçerli olan güncel tutarlar, 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Asgari Ücret

2023 yılında aylık brüt asgari ücret tutarı 10.008,00 TL olup, 01 Temmuz 2023 tarihi itibariyle 13.414,50 TL’ye yükseltilmiş idi. 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren söz konusu tutar brüt 20.002,50 TL olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda, 01 Ocak 2024 ila 31 Aralık 2024 arasında uygulanan net asgari ücret 17.002,12 TL’dir.

Asgari ücret, yaş, iş kolu ve deneyim gözetmeksizin tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Bu durumun tek istisnası taşkömürü ve linyit çıkartılan iş yerlerinde yer altında çalışan işçiler olup bu işçilere ödenen ücretin, normal asgari ücretin iki katından az olmaması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Çalışanlar, çeşitli koşullara tabi olarak, aynı iş yerinde çalıştıkları her bir yıl için bir aylık brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir güncellenmektedir. 01 Ocak 2024 ila 30 Haziran 2024 tarihleri arasında ödenebilecek kıdem tazminatı tavanı, brüt 23.489,83 TL’den brüt 35.058,58 TL’ye yükseltilmiştir. Kıdem tazminatı tavanına ilişkin bir sonraki uyarlama, 01 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecektir.

İdari Para Cezaları

İş Kanunu’nda,

çalışanlara karşı eşit davranma yükümlülüğünün,

asgari ücret ödeme kuralının,

engelli çalıştırma zorunluluğunun ve

toplu işçi çıkarma prosedürlerinin

ihlali dahil, çeşitli ihlallere yönelik idari para cezası yaptırımları düzenlenmektedir.

İdari para cezası tutarları da her yıl güncellenmektedir. 2023 yılı ile karşılaştırıldığında, 2024 yılındaki idari para cezası tutarları %58,46 oranında artmıştır.
-----


İş Hukuku

Beril Yayla Sapan & Kardelen Özden

Paylaş: