Kredi Hacmi, Ticari ve KOBİ Kredileri

Kredi Hacmi, Ticari ve KOBİ Kredileri

Kredi/Mevduat oranı yakın tarihin düşük seviyelerinde iken KOBİ kredilerinin toplamdaki payı artış gösterdi. 


BDDK verilerine göre Bankacılık Sektörünün toplam kredi bakiyesi Haziran ayının 1. haftası itibariyle 13,5 trilyon TL'ye ulaştı. 1 yılda bankacılık sektörü nominal kredi hacmi %46,1 artış göstererek hem TÜFE hem ÜFE yıllık artışının altında kalmıştır. 

Bankacılık sektörünün uzun vadeli trende kıyasla sınırlı kredi hacmi yarattığının bir göstergesi kredi-mevduat oranıdır. Uzun yıllardır yüzde 100’ün üzerinde seyreden kredi-mevduat oranı hızla gerileyerek %70’lere gelmiştir. Buna göre bankalar kredi kullandırımında geçmiş yıllara göre daha az eğilim göstermektedir. 

Özel sektöre verilen kredilerin milli gelirden aldığı payı ise TCMB çeyreklik bazda yayınlıyor ve son veri 2023 yılının 2. çeyreğine ait. 2023 2. çeyrekte özel sektöre verilen kredilerin milli gelire oranının %63'e kadar gerilemişti. 

Toplam kredi hacmi nominal artış gösterse de yıllık enflasyonun altında kalmıştı. BDDK verilerine göre KOBİ kredilerinin toplam kredi hacmi içindeki payının 2022 yılından beri hızla aratarak tarihsel ortalamasının takriben 3 puan üzerinde seyrettiği görülmektedir. Kaynaklar: TCMB, EVDS. BDDK, Aylık Bülten. 

Paylaş: