Özsaruhan: Vergi indirimi olumlu, denetim zorunlu

Özsaruhan: Vergi indirimi olumlu, denetim zorunlu

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Enis Özsaruhan, basına yaptığı açıklamada, vergi indirimlerinin Türkiye’yi daha rekabetçi konuma getireceğini söyledi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Enis Özsaruhan, vergi oranlarında gerçekleştirilen indirimin yatırım açısından Türkiye’yi daha rekabetçi kılacağını belirtti. Özsaruhan, yatırım indiriminin devam etmesi gerektiğini belirterek, vergi indiriminin bütçe dengelerini bozmaması için, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin sistematik hale getirilmesini istedi.

 

Özsaruhan TÜRKONFED’in yazılı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi: “Mevcut kurumlar vergisi ve gelir vergisi oranlarında önemli indirimlere gidilmesi uzun süredir iş dünyasının yatırımları artırmak için savunduğu bir görüştü. Özellikle yabancı sermaye yatırımları açısından bu yeni oranlar Türkiye’yi biraz daha rekabetçi konuma getirecektir. Hâlâ bazı komşularımızın oranları bizden düşük olmakla beraber, kademeli bir geçişin düşünülmüş olması yerindedir.”

 

Yatırım indirimlerinin kaldırılmasına eleştirel yaklaşan Enis Özsaruhan, Türk sanayisinin yaratmak zorunda olduğu istihdam ve bunun için ihtiyaç duyduğu yatırımların boyutu düşünüldüğünde, yatırım indirimlerinin kaldırılması için henüz erken olduğunu söyledi.

 

Özsaruhan, kayıtdışı ekonomi konusunda da şu görüşleri dile getirdi: “Bu  kararın bu kadar gecikmesinin sebebi, vergi gelirlerinde bir düşüş olmasından duyulan korkuydu. Yatırımların gerçekleşmesi ve vergiye dönüşmesi zaman alacağından, vergi gelirlerindeki düşüşün önüne geçmenin tek yolu kayıt dışı ekonomi ile mücadeledir. Vergi oranlarının düşmesi, kısa dönemde ancak, verginin tabana yayılmasının sağlanması ile dengelenebilecektir. Bunun için de denetimlerin artırılması zorunludur.”

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  Zühre Kurt

Telefon: 0212 2921313

E-posta: zkurt@grup7.com.tr.

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), beş bölgesel ve bir sektörel federasyon tarafından kuruldu. İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan konfederasyonun bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren 53 bölgesel dernek; demir çelik, otomotiv, seramik, ilaç, kimya, müteahhitlik, turizm, nakliye, lojistik, hazır giyim, sektörlerinde faaliyet gösteren 11 sektörel dernek bulunuyor. TÜRKONFED’in bünyesindeki toplam 64 dernek ile bir araya getirdiği iş insanı sayısı 7400.

 

 

Paylaş: