TÜRKONFED’e bir federasyon daha katıldı

TÜRKONFED’e bir federasyon daha katıldı

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu’nun katılımı ile bünyesindeki federasyon sayısı 7’ye çıkan TÜRKONFED, 145 milyar dolarlık iş hacmine, 1 milyonu aşkın istihdam kapasitesine ve 43 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı

Merkezi Ankara’da bulunan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’na (TÜRKONFED) katıldı. Bünyesinde 5 dernek barındıran Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu’nun TÜRKONFED’e katılmasıyla konfederasyon bünyesinde, 7 federasyon ve 69 dernek çatısı altında yaklaşık 7600 iş insanı toplanmış oldu.

 

Başkanlığını Adnan İğnebekçili’nin yaptığı Yapı Ürünleri Üreticileri  Federasyonu’nu Yapı ürünleri sektöründe beş birliğin bir araya gelmesiyle oluştu. AGÜB (Agrega Üreticileri Birliği), KİSAD (Kireç Sanayicileri Derneği), TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği), THBB (Türkiye Hazır Beton Birliği) ve TPB (Türkiye Prefabrik Birliği) yapı ürünleri sektörünün rekabet gücünün artırılarak uluslararası ekonomik sistemde etkinliğinin artırılması hedefiyle Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu’nu  (YÜF) kurdu.

 

YÜF, betona dayalı yapı malzemeleri üreten kuruluşlara ve mensuplarına mesleki sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, yapı malzemeleri ve ticaretinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli tarzda çalışmasını sağlamak ve Uluslararası Entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk Sanayi ve Hizmet Kesimi'nin rekabet gücünü artırarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi için çalışıyor.

 

Türkiye’nin en büyük gönüllü iş dünyası kuruluşu olan TÜRKONFED, YÜF’ün  bünyesine katılmasıyla 5 bölgesel bir sektörel dernekten oluşan yapısına yeni bir sektör federasyonu daha katmış oldu. Böylece bağlı federasyon sayısı 7’ye çıkan TÜRKONFED,

145 milyar dolarlık iş hacmine, 1 milyonu aşkın istihdam kapasitesine ve 43 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmış oldu.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  Zühre Kurt

Telefon: 0212 2921313

E-posta: zkurt@grup7.com.tr

Paylaş: