TÜRKONFED Başkanı Enis Özsaruhan: Anadolu sanayicisi ve KOBİ’ler ihmal ediliyor

TÜRKONFED Başkanı Enis Özsaruhan: Anadolu sanayicisi ve KOBİ’ler ihmal ediliyor

Özsaruhan: “Sorunları Türkiye ekonomisine ivme kazandıracak biçimde çözmenin yolu, bölgesel gelişme ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırma stratejilerini bir arada düşünmek ve gerçekleştirmektir.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Enis Özsaruhan, ekonomi politikalarının tespitinde ve uygulamasında Anadolu sanayicisinin ve KOBİ’lerin bir kenarda bırakıldığını söyledi. TÜRKONFED 9. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan Özsaruhan, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu istihdam, bölgesel kalkınma gibi sorunların çözümünde KOBİ’lerin anahtar rol oynayacağı üzerinde durdu ve “sorunları Türkiye ekonomisine ivme kazandıracak biçimde çözmenin yolu, bölgesel gelişme stratejileri ile KOBİ’lerin rekabet gücünü artırma stratejilerini bir arada düşünmek ve gerçekleştirmektir,” dedi.

 

TÜRKONFED 9. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, 21 - 23 Aralık 2005 tarihlerinde, Denizli’de gerçekleştirildi. Babadağlı SİAD ev sahipliğinde, “Yeni Sanayi Perspektifleri: Tekstil ve Konfeksiyonun Geleceği” başlığı altında gerçekleştirilen zirveye, TÜRKONFED’i oluşturan 7 federasyona bağlı 69 derneğin yöneticileri katıldılar. “Dice Kayek” markasının tasarımcısı Ece Ege ve Marka Yöneticisi Ayşe Ege de zirvede konuk konuşmacı olarak yer aldılar.

 

Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleştirilen zirvede bir konuşma yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Enis Özsaruhan, ekonomide olumlu gelişmeler kaydedilirken bazı alanlarda ilerleme sağlanamadığını dile getirdi. “İşsizlik ve bölgelerarası gelişme eşitsizliği sürüyor, birçok bölge büyümeden pay alamıyor,” diyen Özsaruhan, bunu, ekonomi politikalarının tespitinde ve uygulamasında Anadolu sanayicisinin ve KOBİ’lerin bir kenara bırakılmasına bağladı. Bölgesel kalkınmayı ve KOBİ’lere rekabet gücü kazandırılmasını AB müzakere sürecine yön verecek temel hedefler arasında tanımlayan Özsaruhan, “Ekonomideki büyümeyi gerçek bir atılım, bir seferberlik haline dönüştürmek istiyorsak, Anadolu’nun âtıl kalmış potansiyelini harekete geçirmeliyiz,” dedi.

 

Zirvede bir konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı da, Türkiye’nin AB’ne tam üyelik sürecinde ilerlemesinin önemine değinerek, “doğru stratejiler kurduğumuz taktirde, Türkiye’nin AB ile ilişkileri ekonomide yıllardır çözemediğimiz sorunların çözümü için kaldıraç olacaktır,” dedi. Sabancı, Türkiye’nin AB’ne tam üyelik sürecinde iç içe geçen üç halkayı sıkı sıkı kavraması gerektiğini belirterek, bu halkaları yabancı sermaye, KOBİ’ler ve bölgesel kalkınma olarak tanımladı

 

 

Zirvede yayınlanan sonuç bildirisinde ise, ekonomide bozulan makro dengelerin yeniden tesis edildiğine, ekonominin büyüme rayına oturtulduğuna dikkat çekilerek, “Artık, bölgelerin göreli üstünlüklerinin ve sektörlerin rekabet  güçlerinin  geliştirilmesi için derinlemesine analizlere dayalı stratejiler yapılmalıdır,” dendi.

 

Zirve kapsamında, “Tekstil ve Konfeksiyonunun Geleceği” araştırmasının sonuçlarına da yer verilen bildiride, “sektörün, araştırmayı, ürün geliştirmeyi, tasarımı, markalaşmayı ve pazarlamayı ön plana alan bir yapısal değişime ve bu değişimi gerçekleştirecek insan kaynaklarına ihtiyacı olduğu,” dile getirildi.

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  Zühre Kurt

Telefon: 0212 2921313

E-posta: zkurt@grup7.com.tr

Paylaş: