“Mesleki Teknik Eğitim İçin Acil Çağrı”

“Mesleki Teknik Eğitim İçin Acil Çağrı”

TÜRKONFED ve Eğitim Reformu Girişimi tarafından ortaklaşa düzenlenen sempozyumda mesleki ve teknik eğitim konusunun bir an önce çözüme kavuşturulması istendi. Sempozyumda konuşan TÜRKONFED Başkanı Enis Özsaruhan, gerekli eğitimin sağlanamaması durumunda, Türkiye’nin en büyük avantajı olan genç nüfusun niteliksiz işsizler ordusuna dönüşeceğini söyledi. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu da eğitimin rekabet gücü alanlarına katkı yapabilecek tek ortak faktör olduğunu vurguladı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Büyüme İçin Eğitime Acil Müdahale: Mesleki ve Teknik Eğitim İçin Politika Analizi ve Öneriler” sempozyumunda, Türkiye’nin en temel meselelerinden biri olarak nitelendirilen mesleki teknik eğitim konusunda zaman kaybedilmeden harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

 

Sempozyumda konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Enis Özsaruhan, sanayide yaşanan ara eleman sorununun etkilerini yakıcı bir biçimde hissettiklerini ve KOBİ’lerin önemli bir kısmının AB sürecinde gerçekleştirmesi gereken yapısal dönüşüm için kaliteli işgücünün çok gerekli olduğunu söyledi. Ancak mesleki-teknik eğitim kalitesinin yükseltilmesi konusunun bir türlü hak ettiği  platformda tartışılmadığını söyleyen Özsaruhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Çözüm önerilerinin önündeki en büyük engel, ‘mesleki-teknik eğitim’ tartışmalarının ‘imam hatipler-YÖK-üniversiteye giriş’ üçgeni içinde yok olup gitmesidir. ‘Mesleki – teknik eğitimin geleceği’ konusu, hiçbir siyasi mülahazaya feda edilmeyecek, ülkemizin geleceği ile neredeyse özdeş bir konudur. Bu alanda yapılması gereken reforma kulak tıkayanlar Türkiye’nin geleceğine de ipotek koymuş olacaklardır.”

 

Sabancı Üniversitesi Rektörü ve ERG Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Tosun Terzioğlu da sempozyumda yaptığı konuşmada şunları söyledi.

 

"Eğitim, Türkiye’nin genç nüfus yapısından ve içinde bulunduğu demografik değişimden yararlanmasına ve insani gelişme ve rekabet gücü alanlarında gelişme sağlamasına katkı yapabilecek tek ortak faktördür ve ülkemiz için stratejik önemdedir. Geleceği olumlu yönde şekillendirmek istiyorsak meslek eğitimi sistemindeki problemlere yapısal ve sürdürülebilir çözümler üretmemiz gerekmektedir."

 

 

Sempozyumda sunulan “Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Politika Analizi ve Öneriler” adlı raporda, mesleki- teknik eğitimin içinde bulunduğu sorunlar irdelenerek, çözüm önerileri oluşturuldu. Konuyu yaşam boyu eğitim perspektifinden  ele alan raporda şu hedefler sıralandı:

 

1: Akademik ve mesleki eğitim arasında program farklılıklarının azaltılarak, tüm mezunlara yaşam boyu öğrenme perspektifinde temel becerilerin kazandırılması

2: Bireyler için meslek eğitiminin ekonomik ve sosyal yararının artacağı koşulların oluşturulması

3: Yaşam boyu öğrenme perspektifinde açık öğrenme ortamlarının oluşturulması 4: Kamu-özel sektör işbirliği potansiyelinin yaşama geçirilmesi

 

Raporda bu hedeflerin gerçekleşmesinde önemli olan kritik başarı faktörleri de şöyle sıralandı:

 

-          Mesleki Yeterlilikler Kurumu’nun, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerine de yer verilerek kurulması

-          Kamu-özel sektör işbirliğinin önündeki bürokratik güçlüklerin sona ermesi

-          Her düzeyde meslek eğitim kalite standartlarının ve statüsünün artması

-          Öğretim programlarında, yöntemlerinde ve ölçme değerlendirmede, beceri ve yeterliliklerin temel alınması

 

Konuk konuşmacı olarak Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Uluslarası Çalışma Örgütü (İLO) Torino Uluslararası Eğitim Merkezi Direktörü Frans Lenglet ve İskoçya Üniversitesi’nden Dr. John Ramsay‘in katıldığı sempozyumda, Türkiye’de ve dünyada mesleki eğitimde başarı örnekleri de aktarıldı.

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  Zühre Kurt

Telefon: 0212 292 13 13

E-posta: zkurt@grup7.com.tr.

 

TÜRKONFED: Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu, bünyesindeki 8 federasyon, 76 dernek ile yaklaşık 145 milyar dolarlık bir iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 43 milyar dolardan fazla ihracat yapan 8900 iş insanını bünyesinde barındıran, tamamen gönüllülük esasına dayanan, Türkiye’nin en büyük ve bağımsız sivil toplum örgütlerinden biridir.

 

ERG: Eğitim Reformu Girişimi, eğitim politikaları ve karar verme süreçlerine araştırma, savunu ve izleme yoluyla katkıda bulunmak üzere, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde uygulamaya konulmuş bir projedir. Açık Toplum Enstitüsü, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Özel Okullar Derneği ve Sabancı Üniversitesi tarafından desteklenmektedir.

 

 

Paylaş: