Bursa ''Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkış Hangi Türkiye?'' Raporu Değerlendirme Çalıştayı Konuşma Metni

Bursa ''Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkış Hangi Türkiye?'' Raporu Değerlendirme Çalıştayı Konuşma Metni

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça'nın Bursa'daki ''Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkış Hangi Türkiye?'' raporu değerlendirme çalıştayı konuşması

Sizleri TÜRKONFED adına saygıyla selamlıyorum.

Bugün   Aralık   ayında   kamuoyu   ile   paylaştığımız    “Orta    Gelir Tuzağı’ndan Çıkış: Hangi Türkiye?” raporumuzun 2. cildi için başlattığımız bölge toplantılarına, Bursa ilimizle devam edeceğiz… Bölgenin kalkınma dinamiklerini ve ekonomik potansiyelini en iyi bilen siz değerli katılımcılardan gelecek görüş ve önerilerin, Orta  Gelir Tuzağından çıkış: Çözüm önerileri konusunda hazırlayacağımız ikinci raporumuza temel oluşturacaktır…

Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda ilkini Diyarbakır da ve İkincisini Mersin’de gerçekleştirdiğimiz çalış taylar, bölge iş insanları tarafından büyük ilgi gördü.

--------

Bölgesel kalkınma adına atmış olduğumuz bu önemli girişim için siz değerli iş insanlarımızdan destek görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor.

Orta Gelir Tuzağı ile ilgili raporumuz Türkiye’yi bölgesel ve sektörel açıdan analiz etmesi dolayısı ile son derece önemli bir çalışmadır…  Bu raporla Türkiye’de ilk kez Orta Gelir Tuzağı Riskinin bölgesel bazda bir değerlendirmesi yapılıyor. Üretim yapısı, sektörlerin teknoloji düzeyi ve dış ticareti gibi birçok farklı değişkene göre bölgelerin, bölgesel kalkınma evrelerini bu rapor ortaya koyuyor. Bu anlamda raporumuzun bir ilk olduğunu söylemekten de gurur duymaktayım.

Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm yazarlarımıza, başta ekip lideri ve bugün bizlerle olan Prof. Dr. Sayın Erinç Yeldan Beyefendi’ye teşekkürlerimi sunarım.

Değerli misafirler,

Türkiye’nin uzun yıllardır boğuştuğu kronik sorunlarına bir çırpıda çözüm önerileri getirmek, mümkün değil elbette... Ancak çözüm önerilerine zemin oluşturacak bir çerçeve oluşturabiliriz.

Bu konuda rapor, kronik sorunları “net” bir şekilde teşhis ederek, bize yol haritası çiziyor.

Raporumuz, ülke gerçeği ile ilgili çok çarpıcı bulguları tespit etti. “Orta Gelir Tuzağı” riski açısından üç farklı Türkiye gözlemledik. Bazı bölgeler için sevindirici, bazı bölgeler için ise hiç de iyimser olmayan bir tablo ile karşılaştık.

---

Bu çarpıcı bulguları özetleyecek olursak;

-         Dünyanın büyük ekonomileri ile yarışan, gelişmiş ve sanayileşmiş 14 ilimiz var. Bursa’nın da aralarında olduğu bu 14 ilde Orta-Gelir Tuzağı riski bulunmamaktadır.

-         Diğer yandan Orta Gelir Tuzağı riski ile karşı karşıya olan 40 ilimiz gözlenmektedir.

-         Ancak, Diğer bir tarafta ise 27 ilimiz için de, sadece orta-gelir değil, aynı zamanda bir yoksulluk riskinden söz ediyoruz.

Türkiye’nin gelişmişlik tablosundaki bu farklılık, bize farklı gelir seviyelerinde ve gelişme evresinde olan bölgeler için farklı politika tasarımlarına ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Değerli Konuklar,

“Orta Gelir Tuzağı” riski bulunmayan Bursa’nın da aralarında bulunduğu TR41 bölgesinin Türkiye ekonomisi açısından önemini, raporumuz da ortaya çıkarıyor. Raporda tespit ettiğimiz bulguları özetlemek gerekirse:

·2011 yılında TR41 bölgesi gayrisafi bölgesel hasılada tüm bölgeler arasında 51,2 milyar Dolar ile ilk üç bölge arasında yer alıyor. (1.TR.10 İstanbul)( 2.TR 51 Ankara bölgesi)

------

·Kişi başı gayrisafi bölgesel hasılaya bakıldığında 14.080 USD ile 3. Sırada (1. Sırada İST(15.674 USD) 2.Kocaeli Tr.42 (14.331 USD )

·Yine TR 41 bölgemiz Sanayi sektörü hasılasında da önde olan bölgelerin başında geliyor.

·Yüksek gelir ve kentleşme oranlarına sahip olması dolayısıyla bu bölgede tarımsal istihdam oranı düşük, ancak bu  bölgede hizmetler sektöründe yığınlaşma olduğunu gözlemliyoruz.

.TR41 bölgesine, üretim  yapısı  ve  teknoloji düzeylerine göre baktığımızda ise;

o   İthalat ve ihracat bakımında ikinci sırada,

o   Maddi mallara ilişkin brüt yatırımlar bakımından ikinci sırada,

o   İşletme bakımından üçüncü sırada,

o   Çalışan sayısı bakımından, işgücü ödemeleri  bakımından ve işletmelerin toplam yıllık cirosu bakımından dördüncü sırada yer alıyor.

o   Tüm bölgelerin toplam teknoloji düzeylerine göre ise de TR41 yine dördüncü sırada bulunuyor.

----

·Aslında en önemli konulardan biri olan, eğitim konusuna baktığımızda ise; raporumuzda bu bölgenin ortalama eğitim süresini en yüksek bölgelerden biri olduğu  görmekteyiz.  Ülke ortalamasında eğitim süresi 6,5 yıl iken Bu bölgede eğitim süresinin  7 – 8 yıl arasında olduğunu görmekteyiz...

Yani TR41 bölgesini ekonomik açıdan analiz ettiğimizde Bursa ilimiz Bölgenin kalbi konumunda görünmektedir. Üretimiyle, ihracatıyla bölge ve ülke ekonomisinin ve sanayisinin güçlenmesine katkı sağlayan Bursa ilimiz, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin de lokomotifi konumundadır.

Bu anlamda Bursa’nın sanayideki liderliğini ve gücünü hem bölge illerine hem de Türkiye çapındaki diğer bölgelere örnek gösterebiliriz.

Dünyanın en büyük ekonomileri ile yarışan, Bursa ve diğer bölge illerini, daha da ileriye taşımak mümkündür. Bunu nasıl başaracağımızı   yine   Bursa   örneği   üzerinden   açıklamak   isterim.

 Bursa’yı teknoloji üretim merkezi yaparak, hem bölge ekonomisine hem de, ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz.

Bursa, sanayisindeki gücünü, teknoloji üretimi için kullanma potansiyeline sahiptir.

Bu münasebetle Bursa,

AR-GE ve inovasyon altyapısını güçlendirerek,

-İnovatif ve özgün tasarımlar ile yüksek teknolojiye dayalı üretim yaparak bu potansiyelini ortaya çıkarabilir.

Zira Bursa’nın marka başvurusu ve patent başvurusu sıralamasında tüm iller arasında ilk beş sırada yer alması, bunun mümkün olduğunun sinyalini veriyor.

Bursa, girişimci ve yenilikçi iş insanlarıyla, sanayide bir marka kente dönüşebilir.

TR41 ve yakın bölgelerdeki şehirlerimizi ileriye taşıyacak bu adımları atmayı başarabilirsek Türkiye ekonomisi de büyüyecektir. Bursa örneğinden hareketle, Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağı içindeki 40 il arasından    Bursa    gibi    iller    yaratabilirsek, ülkemiz dünya ekonomileri ligindeki yerini alır, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olur…

Değerli konuklar,

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgesel gelişmeyi sağlamak için, iş adamları, dernekler ve tüm sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa çalışmasına ve işbirliğine ihtiyaç vardır.

Bursa ve bölge illerinden iş insanlarının görüşlerini almaktan ve bölgeyi ilgilendiren meseleleri birlikte tartışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu değerlendirme çalıştayı, iş insanlarımızın görüşleri ışığında TR41 bölgesinin ekonomisini ve sorunlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Öte yandan önümüzdeki fırsatları değerlendirmek için net bir manzara ortaya koyacaktır.

-------

Bölgesel federasyonumuzun ve bölgedeki iş insanlarımızın desteği bu anlamda çok önemli… Bu toplantılardan edindiğimiz bilgilerle “Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkış: Hangi Türkiye?” raporumuzun ikinci cildine zemin hazırlayacağız. İlk raporda ortaya koyduğumuz teşhislere ilişkin tedavi önerilerimizi ortaya koyacağız. Önümüzdeki aylarda çıkaracağımız bu raporumuzun da ülkemizin kalkınmasına son derece önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum.

Öncelikle raporda emeği geçen değerli hocalarımıza ve uzmanlarımıza, bu toplantıya katılan tüm başkanlarımıza, iş insanlarımıza, kanaat önderlerimize ve bizlere ev sahipliği yapan MAKSİFED ve BUSİAD’a teşekkürü bir borç bilirim

Paylaş: