TÜRKONFED veTÜSİAD Yargı Hizmetlerinde Kaliteyi Samsun’da ele aldı

TÜRKONFED veTÜSİAD Yargı Hizmetlerinde Kaliteyi Samsun’da ele aldı

TÜRKONFED ve TÜSİAD yargı hizmetlerinde kalite konusunu Samsun’da gerçekleştirdiği toplantıda iş insanları ve hukukçulardan oluşan geniş katılımlı bir yuvarlak masa toplantısıyla ele aldı. Yargıda yaşanan sorunların tartışıldığı toplantıda, aynı zamanda haksız rekabet, iflas erteleme, kaynakların etkin dağılımı ve idari yargı gibi son günlerin gündem maddeleriyle ilgili de görüşler dile getirildi.

4 MAYIS 2016- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) hukuk alanında başlattıkları ortak çalışmalarda ilk durak olarak Samsun’u seçti. Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenecek “Yargı Reformu Hedefi Olarak Yargı Hizmetlerinde Kalite ve Kalite Unsurları” yuvarlak masa toplantılarının ilki 4 Mayıs 2016 tarihinde Samsun Yelken Kulübü’nde gerçekleştirildi. TÜRKONFED’e üye federasyonlardan Orta Karadeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) desteği ile Samsun Yelken Kulübü’nde yapılan toplantıya iş dünyası ve hukukçular katıldı.

Samsunlu iş insanları ve hukukçular, yargıda yaşadıkları sorunları aktarma ve çözüm önerilerini sunma fırsatı bulurken; haksız rekabet, iflas erteleme, kaynakların etkin dağıtımı ve idari yargı gibi konular hakkında görüşlerini sundu.

 

Yuvarlak masa toplantısının açılışı ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı / TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Emin Bahri Uğurlu ile ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / SAMİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu’nun konuşmalarıyla başladı. TÜSİAD Yargı Reformu Çalışma Grubu Başkanı Avukat Mehmet Gün, “Yargı Hizmetlerinde Kalite Raporu” ve raporda yer alan kalite unsurları konusunda bir de sunum gerçekleştirdi. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARTIŞILDI

Toplantı katılımcılarının görüşlerin toplanmasından sonra çözüm önerileri Mehmet Gün moderatörlüğünde tartışıldı. TÜRKONFED ve TÜSİAD ortaklığında, konfederasyon üyesi federasyon ve derneklerin desteği ile Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantılar dizisinin ilkinde Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Gün, raporun bu toplantılarda tüm Türkiye’deki iş insanları tarafından tartışılarak geliştirileceğini belirtti.

Gün, bu yolla yargı hizmetlerinden beklenen kalite ve kalite unsurlarının belirleneceği, tüm iş dünyasının benimseyeceği bir belge oluşturulmasının hedeflendiği iletti. Gün, şöyle devam etti: “Yargı Hizmetlerinde Kalite Raporu ile Yargı Reformu çalışmalarının nihai hedefi olan yargı hizmetinde kaliteyi belirleyen unsurların ortaya konulması, yargı hizmetlerinde ölçülebilir ve karşılaştırılabilir göstergeler oluşturulması yolunda önemli bir adımdır.”

YARGI HİZMETLERİNDE KALİTE RAPORU HAKKINDA

“Yargı Hizmetlerinde Kalite: Yargı Hizmetlerinde Kalite Talebi ve Kalite Unsurları” başlıklı rapor TÜSİAD bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Av. Mehmet Gün başkanlığındaki Yargı Reformu Çalışma Grubu tarafından hazırlandı. Rapor, TÜRKONFED çatısı altındaki federasyonların katılımıyla genişletildi ve iş dünyasının çözüm önerileriyle de zenginleştirildi.

Rapor, uluslararası hukuk platformlarında yapılan tartışmalarda, yargı hizmetlerinin taşıması gereken kalite unsurları olarak işaret edilen başlıkları 10 maddede toplarken, ilgili başlıklara göre Türkiye için çözüm önerileri de sunuyor. Raporun ortaya koyduğu kalite unsurları özetle şunlar:

  1. Yargı hizmetleri mutlaka yargı unsurları tarafından verilmelidir.
  2. Yargı hizmeti görevlileri bilgili, tecrübeli ve yetkin olmalıdır.
  3. Yargılama, maddi gerçeği tam olarak ortaya çıkarmalı ve tamamen gerçeklere dayanmalıdır.
  4. Adalet mutlaka gerçekleşmelidir.
  5. Çekişmeli yargılamada silahların eşitliği ilkesi sağlanmalıdır.
  6. Yargısal hizmetlerin maliyeti makul olmalıdır.
  7. Yargısal hizmetler makul süre ve hızda verilmelidir.
  8. Yargısal süreçler ve kararlar anlaşılabilir ve öğretici olmalıdır.
  9. Yargı ihtiyaca uygun, etkin ve verimli hizmet vermelidir.
  10. Yargısal süreç, işlem ve kararlar belirli ve öngörülebilir olmalıdır.

Raporun detaylarına ulaşmak için: http://tusiad.org/tr/tum/item/download/7168_285adb835f2b413cb825fc030ba1995e

 

Paylaş: