TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu: "OVP Umut Verici, Yapısal Reformların Takipçisi Olacağız"

TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu: "OVP Umut Verici, Yapısal Reformların Takipçisi Olacağız"

OVP’de büyümenin seviyesi ve kalitesiyle ilgili yapılan vurgunun yanı sıra, fiyat istikrarı ve mali disipline yapılan vurgunun da önemli olduğunu hatırlatan Kadooğlu, makroekonomik istikrarı ön planda tutan bir program sayesinde, öngörülebilirliğin artmasının yatırımlara ivme kazandıracağını belirtti.

6 Ekim 2016/İstanbul-Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, revize edilen 2017-2019 Orta Vadeli Program (OVP) hakkında açıklamalarda bulundu.

İş dünyası olarak revize edilen OVP’yi olumlu karşıladıklarını belirten Kadooğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın özellikle “büyümenin kalitesini artırmak için katma değeri yüksek teknolojili sektörlere yatırım yapmayı” vurgulamasının, Türkiye’nin düşük büyüme-yüksek enflasyon-cari açık sorununun çözülmesinde önem taşıdığını ifade etti.

Mali disiplinden mesleki eğitim reformuna, kurumsal kalitenin geliştirilmesinden ekonominin rekabet gücünün artırılmasına TÜRKONFED’in sunduğu önerilerin OVP’de yer almasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Kadooğlu, 2016 ekonomik büyüme tahmininin yüzde 3,2 seviyesine düşürülmesinin, yurt içi ve yurt dışında yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda gerçekçi olduğunu da ifade etti.

Kadooğlu, “Son dönemde ülkemizde yaşanan darbe teşebbüsü ve jeopolitik gelişmeler, ister istemez ekonomik büyüme hızının yavaşlamasına neden olmuş olsa da, OVP’de açıklanan yapısal reformların hayata geçmesi ile ekonominin canlanacağını öngörüyoruz. Özellikle büyümenin kalitesi ve kurumsal kalitenin geliştirilmesi, Türkiye’de tekrar yüksek büyüme oranlarına ulaşılmasını ve ekonominin sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır” dedi.

REFORMLAR BÜYÜMENİN KALİTESİNİ GELİŞTİRECEK

Başbakan Binali Yıldırım’ın, “İnsana yatırım yapacağız” açıklamasını önemsediklerini ifade eden Kadooğlu, Mesleki Teknik Eğitim Reformu’na dikkat çekerek daha önce yaptıkları önerileri hatırlattı. Kadooğlu, “çıraklık eğitimi” ve “iş başında eğitim” gibi reformların KOBİ’lerde, hem kayıt dışılığın azaltılması hem de ekonomik büyümenin kalitesinin gelişmesine katkı sağlayacağının altını çizdi.

KOBİ’lerin teknolojik gelişimi ve verimliliğini artırmak adına TÜRKONFED’in sunduğu “Teşvik sisteminde farklı alanlarda ve özellikle daha teknoloji yoğun alanlarda üretimin desteklenmesi gerektiği” önerisinin de OVP’de yer almasının önemli olduğunu belirten Kadooğlu, şunları söyledi:

“Bu sene gerçekleştirilen Ar-Ge Reformu ile Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lere vergi ve hibe desteği sağlanmasını önemsiyoruz. Ayrıca bir süredir gündemde olan kıdem tazminatı ile ilgili değişikliklerin de, KOBİ’lere ve işgücü piyasasına olumlu etki sağlayacağını düşünüyoruz. OVP’de çerçevesi çizilen stratejik hedefler, bahsedilen reformlarla desteklenirse ekonominin rekabet gücü gelişecektir. Bu da, ‘Orta Gelir Tuzağı’ ve  ‘Orta Demokrasi Tuzağı’ndan çıkış için öncü adımlar olacaktır.”

OVP’de büyümenin seviyesi ve kalitesiyle ilgili yapılan vurgunun yanı sıra, fiyat istikrarı ve mali disipline yapılan vurgunun da önemli olduğunu hatırlatan Kadooğlu, makroekonomik istikrarı ön planda tutan bir program sayesinde, öngörülebilirliğin artmasının yatırımlara ivme kazandıracağını belirtti.

Kadooğlu, “OVP’de, Doğu ve Güneydoğu’ya yapılacak yatırımlar ve bölgesel kalkınmanın da özellikle vurgulanması ile tasarrufların artırılması için atılan adımlar yatırımları güçlendirecektir. OVP’nin önümüzdeki dönemlerde ekonomimiz ve iş dünyası adına umut verici olduğunu söyleyebilirim. Ekonomik ve yapısal reformların takipçisi olmaya devam edeceğiz. STK’ların da OVP’nin istenen başarıyı ve etkinliği elde etmesi için reform süreçlerine politika önerileriyle katkı yapması da önemlidir” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş: