TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu: “Teşvik Sisteminde Değişikliğe Gidilmesi Olumlu Bir Adımdır"

TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu:  “Teşvik Sisteminde Değişikliğe Gidilmesi Olumlu Bir Adımdır"

Tatırım teşviklerinin illerin gelişmişlik düzeyine göre tespit edilmesini, 2011 yılında yayımlanan “Yeni Dönem, Yeni Hedefler” raporunda önerdiklerini belirten TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, teşvik paketinde yer alan Eximbank kredilerinin kullanımının kolaylaştırılmasının da KOBİ’lerin finansmana erişimini artıracağını vurguladı.

14 Temmuz 2016-Bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak, yerelden bölgesele ve ulusal düzeyde sürdürülebilir bir kalkınma hamlesi başlatmak, istihdamı teşvik etmek için uzun süredir çalışmalar yapan TÜRKONFED, 2011 yılında uygulamaya başlanan bölgesel teşvik sisteminin sıkıntılarını, yine aynı yıl “Yeni Dönem, Yeni Hedefler” raporunda ayrıntılarıyla aktarmıştı. Raporda, “Yatırım teşviklerinin illerin gelişmişlik düzeyine göre tespit edilmesi” gerektiğini vurgulayan TÜRKONFED, yatırım teşviklerinde sektörler NUTS 2 bölgelerine göre tespit edilirken, vergi ve benzeri destek avantajlarının da aynı bölge içindeki illerin gelişmişlik düzeyine göre belirlenmesinin önemine değinmişti.

“Binali Yıldırım’ın Başbakanlığında kurulan 65. Hükümet’in teşvik sisteminde yeni bir değişikliğe gitmesi, illere ve sektörlere özel teşvik uygulanmasının hazırlıklarına başlaması konfederasyon olarak 2011 yılında dile getirdiğimiz önerilerin doğruluğunu göstermektedir” diyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, aradan geçen beş yılda önerilerin dikkate alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kadooğlu, teşvik sisteminde yapılacak değişikliğin, özellikle az gelişmiş bölgeler ve iller için orta gelir tuzağından çıkışta ivme yaratacağını düşündüğünü ifade etti.

TÜRKONFED, “Yeni Dönem, Yeni Hedefler” raporunda şu öneriyi getirmişti: “5084 sayılı kanunla düzenlenen bölgesel teşvikler NUTS 2 bölgesel sınıflandırılmasına göre yapılmıştır. Bu sektörlerin belirlenmesi için faydalı olmakla beraber, bölge içindeki illerin kalkınmışlık durumları farklı olduğu için bazı illerin komşusunu teşvikten mahrum etmesi ya da tam tersi bazı iller sayesinde komşu zengin illerin teşvik alması sonucunu çıkartmıştır. Bu nedenle bölgesel teşviklerde yeni bir düzenlemeye gidilerek, desteklenecek sektörler NUTS 2 bölgesel sınıflandırmasına göre belirlenirken, destek oranları bölge içindeki illerin gelişmişlik durumuna göre belirlenmelidir.”

2011 yılında uygulamaya başlanan teşvik sisteminde ileri teknolojili ürünlerin üretimine daha yüksek teşvik verilmesi uygulamasının arzu edilen düzeyde yatırım artışı sağlayamamasını da 2012 yılında yayımlanan “Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkış: Hangi Türkiye-1” raporunda detaylandırdıklarını hatırlatan Kadooğlu, bu konuda “Makro Politika Önerileri”ni ayrıntılarıyla anlattıklarını söyledi. TÜRKONFED, “Bölgesel kalkınmaya yönelik politikalarda yatırım teşviklerinin illerin gelişmişlik düzeyine göre tespit edilmesi” konusunda şu önerileri getirmişti:

  • Orta gelir tuzağı riski olmayan bölgelerde, teknoloji yoğun alanlara odaklanılması, arz yanlı teşvik politikalarının tercih edilmesi,
  • Orta gelir tuzağı riski olan bölgelerin, yüksek gelirli bölgelerle olan ulaşım altyapılarının geliştirilmesi ve orta-düşük, orta-ileri teknolojili üretimin desteklenmesi,
  • Diğer bölgelerde ise tarımda ölçek sorununun çözülmesi yönünde tedbirlerin alınması ve geçimlik ekonomiden endüstriyel üretime geçişin sağlanarak, bu bölgeler tarafından üretilen ürünlere yönelik talep yönlü teşviklerin verilmesi…

“KOBİ MERKEZLİ POLİTİKALARA AĞIRLIK VERİLMELİDİR”

Ekonominin yüzde 97’sini oluşturan KOBİ’lere dönük yatırım teşviklerinde uygulanacak yeni kredi desteğinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kadooğlu, KOBİ merkezli politikalara ağırlık verilmesinin önemine değindi. Kadooğlu, “Özellikle terörden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hem bölge ekonomisine can suyu olması hem de terörden oluşan yaraların sarılmasını da sağlayacak destek ve teşvik uygulamalarını destekliyoruz. TÜRKONFED olarak en önemli misyonlarımızdan biri olan KOBİ’lerimizin sürdürülebilir kalkınmamıza verdiği katkının artması, katma değeri yüksek teknolojili üretime ve yüksek teknoloji ürünlerine yönelmesinin yeni kredi imkânları ile desteklenmesi, kredi kullanımının kolaylaştırılması önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir” dedi.

2011 yılında yayımladıkları “Yeni Dönem, Yeni Hedefler” raporunu hatırlatan Kadooğlu, teşvik paketinde yer alan Eximbank kredilerinin kullanımının kolaylaştırılması noktasında da TÜRKONFED’in politika önerisini paylaştığını vurguladı. Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel gelir farklarının azaltılması için KOBİ’lerin finansmana erişiminin sağlanmasının önemli olduğunu aktaran Kadooğlu, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve ihracatçıların yıllardır yaşadığı, Eximbank tarafından istenen teminat mektubu sorununun çözülmesi yolunda adım atılmasını önemsediklerini belirtti.

Kadooğlu şöyle devam etti: “TÜRKONFED olarak raporumuzda Türk Eximbank’ın kaynaklarının artırılarak, yeni program uygulamalarıyla ve başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektörün ihracat yapma kapasitesinin desteklenmesi gerektiğini söylemiştik. Makina sanayi gibi yatırım malı üreten sektörlerin ihracatında, karşı firmanın gerekli garantiyi vermesi şartıyla uzun vadeli yatırım kredisi imkânlarının kullandırılmasını önermiştik. Böylece AB üyesi ülkelerdeki makine üreticileriyle rekabet edilebilirlik sağlanabilir demiştik.”

TÜRKONFED olarak süreci yakından takip ettiklerini belirten Başkan Kadooğlu, iş dünyası olarak bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması noktasında ivme yaratacak teşvik sisteminin uygulanması noktasında her türlü desteği de vereceklerini ifade etti.

Paylaş: