TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu; “Ekonomilerin En Önemli Sermayesi İnsandır”

TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu;  “Ekonomilerin En Önemli Sermayesi İnsandır”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, üye derneklerimizden İZSİAD'ın 3. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ekonomilerin en önemli sermayesinin insan olduğunu vurguladı. Kadooğlu, "Devletin ve iş dünyası temsilcilerinin, topluma karşı önemli görevlerinden biri de sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmaktan geçmektedir” dedi.

21 Ekim 2016 / İzmir- İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği ile A Artı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin (OSGB) ortaklaşa düzenlediği İzmir 3’üncü İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Zirvesi ve Fuarı, Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde 21-22 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlendi.

Zirveye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Çetin Budak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı Salih Esen, Türk Girişim ve İşdünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Şuayip Er, İŞKUR İzmir Bölge Müdürü Kadri Kabak, CHP İzmir eski milletvekili bir önceki CHP İl Başkanı Alaattin Yüksel, Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Betül Elmasoğlu, Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİFED) Başkanı Levent Akgerman, Türk İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım’ın yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile şirket yöneticileri katıldı.

“YAŞAM HAKKI KADAR, ÇALIŞMA HAKKI DA KUTSALDIR”

Zirvenin açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, ekonomilerin en önemli sermayesinin insan olduğunu söyleyerek, “İnsana yatırım, her şeyden önce çağdaşlaşmanın bir göstergesidir. Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için, tek başına üretim ve yatırım yeterli olmaktadır. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği, en önemli sermaye olan insan hayatının, çalışma koşullarının sürdürülebilirliği açısından da önem taşımaktadır. Çünkü yaşam hakkı kadar, çalışma hakkı da kutsaldır. Devletin ve iş dünyası temsilcilerinin, topluma karşı önemli görevlerinden biri de sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmaktan geçmektedir” dedi.

İSG’ye önem veren işletmelerin, rekabet güçlerinde önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Kadooğlu, İSG’nin sadece insanca ve hakça çalışma hayatını düzenlemekle sınırlı kalmadığını, küreselleşen dünyada işletmelere, sürdürülebilir rekabette verimlilik, devamlılık ve rekabet avantajı sağladığını da hatırlattı. “İSG uygulamaları, çalışanları korurken, üretim ve işletme güvenliği de sağlamaktadır” diyen Kadooğlu, şunları söyledi:

“Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2014 yılı resmi rakamlarına göre dünyada her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmektedir. 160 milyon kişi meslek hastalığına tutulmakta ve yılda 1,2 milyon insan iş kazalarında hayatını kaybetmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıkları ülkelerin gayri safi milli hasılalarında yüzde 1 ile yüzde 5 arasında maliyet yaratmaktadır. Dünya gelirinin yüzde 4’ü olan 1.25 trilyon dolar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlar nedeniyle kaybedilmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının ücretli olarak çalıştığı düşünüldüğünde, bu orana kayıt dışı çalışanların oranı da eklendiğinde İSG’nin önemi daha da artmaktadır.”

Ülkemizde 2016 yılının Ocak-Eylül döneminde, 1.421 kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini vurgulayan Kadooğlu, iş kazaları ve meslek hastalıklarının ekonomilerde ciddi kayıplar yarattığını da aktardı: “İş kazaları ve meslek hastalıklarının sosyal güvenlik sistemimizde yarattığı kayıp yıllık 4 milyar TL iken, TÜİK’in rakamlarına göre toplam kayıp yılda yaklaşık 35 milyar TL’yi geçmektedir. Bu noktada, güvenli çalışmanın sağlanması, çalışanların sürdürülebilir bir refah seviyesine ulaşabilmeleri, işletmelerin verimlilik ve rekabet güçlerini artırmaları açısından İSG, ülkelerin çözmek zorunda oldukları sorunların başında gelmektedir. Çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması, sosyal anlam ve barış açısından da tüm toplumu ilgilendirmektedir. Ülkemizin İSG standartlarını geliştirmesi, uluslararası rekabet koşullarına adapte olmasını da kolaylaştıracaktır. Son yıllarda İSG konusunda önemli yasa ve yönetmeliklerin çıkartıldığını ifade eden Kadooğlu, denetim ve eğitim noktasında daha alınacak çok mesafenin olduğunu da sözlerine ekledi. Kadooğlu, “İSG’de istenen ve özlenen olması gereken seviyeye henüz ulaşamadığımızı söylemek zorundayız. İş kazalarını kader ve alınyazısı olmaktan çıkartmak için el birliğiyle devlet, işletmeler ve çalışanlar olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerekmektedir” dedi.

“KRAL ÇIPLAK”
Açılışta konuşan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği noktasında içler acısı bir durumda olduğunu söyledi. Kurumsal firmalarda koruyucu ve önleyici önlemlerin büyük oranda alındığını ama küçük işletmelerde alınması gereken çok yol olduğunu aktardı. Küçükkurt, “Biz burada kral çıplak diyoruz. Çünkü ülkemiz iş kazalarında dünya üçüncüsü ve Avrupa birincisi konumunda. Son 10 yılda 15 bin kişi kazalarda yaşamını yitirdi. Ayrıca kaza geçiren her 4 kişiden biri de sakat kaldı. Fakat bu iş kazalarının sadece 10’da biri iş kazası olarak SGK kayıtlarına geçiyor. Evlatları babasız eşlerini kocasız bırakan bu canlar, yasalara yönetmeliklere rağmen firmaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaybediliyor. Yasal zorunluluğa rağmen 700 bin şirketten 500 bininde hala İSG uzmanı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise eğitimin iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok önemli bir yere sahip olduğunu aktardı. Kocaoğlu şunları söyledi: “Eğer işçiyi eğitmezseniz siz istediğiniz kadar koruyucu önlemi alın ama işçi kullanmaz. İşveren de bu kişiyi uyarır yapmaması halinde işten çıkarınca da haksızlığa uğrayabiliyor. Zira bir dönem işveren düşmanlığı ciddi şekilde pompalanmıştı. Ama şunu unutmayın ki, işveren yoksa işçi de olmaz. Bu iş bu kadar basit. Onun için el ele verip kaliteli ürün ve katma değerli üretimi birlikte yapmalıyız.” 12 yıldır belediye başkanlığını yaptığını hatırlatan Kocaoğlu, “Bu 12 yıllık görev süremde hep bir hayalim vardı ama hala onu hayata geçiremedim. O hayalim de çalışanların performans ölçümüydü. Yani her işçinin performansını ölçeceksin ve ücretinden terfisine kadar buna göre değerlendireceksin. İşte böyle bir sistem olursa o zaman koruyucu tedbirlerin uygulatılması daha kolaylaşır” diye konuştu. 

ONUR KONUĞU ÜMMİYE KOÇAK
Ardından mikrofonu alan Onur Konuğu Yönetmen Ümmiye Koçak, Anadolu’nun bağrından çıkış öyküsünü anlattı, “İmkânsız diye bir şeş yoktur. İnsan isterse her şeyi başarabilir” mesajı verdi. İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cengiz, Koçak’a, teşekkür plaketi takdim etti. Zirve açılışı sonrası İSG Fuarı protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından gezilirken, organizasyona davet edilen çeşitli okullardan öğrenciler de fuar kapsamında hazırlanan eğitim alanında itfaiye ve polis teşkilatını tanıdı, olası acil durumlarda yapılması gereken ilkyardım müdahaleleri hakkında bilgilendirildi. 

Paylaş: