Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Programı İlk Buluşması Eskişehir'de Yapıldı

Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Programı İlk Buluşması Eskişehir'de Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜSİAD, TİSK, TÜRKONFED, Vehbi Koç Vakfı ve ÖSGD paydaşlığında yürütülen “Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Programı” kapsamında ilk buluşma, 24 Mart 2017 tarihinde ESİAD’ın ev sahipliğinde Eskişehir’de gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile TÜSİAD, TİSK, TÜRKONFED, Vehbi Koç Vakfı ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) paydaşlığında yürütülen “Mesleki Eğitimde Okul-İşletme İşbirliği Projesi” kapsamında “Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirilme Programı” hayata geçirildi. Proje, mesleki eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile mesleki ve teknik okulları bir araya getirmeyi hedefliyor.  Proje kapsamında 2017 yılının ilk buluşması 24 Mart 2017 tarihinde ESİAD’ın (Eskişehir Sanayici ve İşadamları Derneği) ev sahipliğinde Eskişehir Divan Otel’de gerçekleşti. Etkinliğin açılış konuşmaları Eskişehir Valisi Azmi Ateş ve ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Bandırma tarafından yapıldı.

“Okul-İşletme İşbirliği Geliştirilme Programı” kapsamında, 21-23 Mart tarihlerinde MESS Eğitim Vakfı tarafından Eskişehir’deki mesleki ve teknik okulların yöneticilerine liderlik eğitimleri verildi. 24 Mart tarihinde düzenlenen toplantıda ise, konuyla ilgili uzmanların katıldığı bir panel oturumu yapıldı. Gerçekleşen panelde işbirliği programının kapsamı, MEB METGM 2016 yılı itibariyle hayata geçirilen yeni düzenlemeler ve özel sektöre sunulan teşvikler ele alındı. Ayrıca Eskişehir'de hayata geçirilen mesleki eğitim uygulamalarının ve iyi örneklerin paylaşımı yapıldı. Ardından gerçekleşen çalıştayda katılımcılar gruplar halinde mesleki eğitim alanında işbirlikleri sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve çözüm önerilerini tartıştılar.

Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı’nda yer alan “Okul-İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesi” eylemi kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen etkinliğin, 2017 yılında Bursa, İzmir ve İstanbul’da sürmesi planlanıyor.

Paylaş: